topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

جهت برگشت مجدد چک واگذار شده به بانک، یا چک در جریان وصول چگونه باید اقدام نمود؟

1. ابتدا از ماژول خزانه بر روی دفتر چک کلیک نمائید.

1. در فرم دفتر چک "نوع چک" را بر روی آیکن دریافتی و پرداختی قرار دهید و از جدول لیست چک ها تب "واگذار شده به بانک" را انتخاب کرده، سپس چک مورد نظر را انتخاب نموده و  بر روی عملیات چک کلیک نمائید.

 

 

2. با کلیک بر روی برگشت چک به صندوق یک فرم برای شما نمایان خواهد شد که در این فرم تاریخ و نوع صندوق را انتخاب کرده که چک برگشتی در کدام صندوق بنشیند و همچنین تعیین نمائید که چک مورد نظر دارای مهر برگشت خورده باشد یا خیر (به صورت پیش فرض کلید مهر برگشت خورده روشن می­ باشد)، در صورت لزوم می توانید توضیحاتی درباره چک برگشتی داشته باشید و در انتها تأئید نمائید.

 

3. با تأئید شما چک مورد نظر از تب واگذار به بانک خارج شده و در تب چک ­های نزد صندوق قابل مشاهده می ­باشد و همچنین اطلاعات مربوط به چک را می توانید از جدول پایین در همین فرم دفتر چک مشاهده نمایید.

 

نکته: در صورتی که روی چک واگذار شده با بانک راست کلیک کرده و دکمه حذف عملیات آخر را فشار دهید، عملیات واگذار به بانک شما حذف شده و چک دوباره نزد صندوق می شود و شبیه حالتی که اصلاً واگذار به بانک نشده بود، خواهد بود. اگر این عملیات به هر دلیلی انجام شود شما سابقه عملیات واگذاری و عودت از  بانک را کلاً پاک می کنید و سند حسابداری مربوطه حذف خواهد شد.