topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

نرم افزار قیاس+ پرینت بر روی چک چه بانک هایی را پشتیبانی می کند؟

در گذشته هر بانک فرمت دسته چک مخصوص به خود را داشت. در حال حاضر بعد از پیاده سازی سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) فرمت دسته چک تمام بانک ها (اعم از بانک های دولتی و خصوصی) یکسان شده است.

 در نرم افزار قیاس+ از فرمت تمامی دسته چک هایی که در گذشته مورد استفاده بوده است و همچنین از فرمت جدید دسته چک می توان چاپ گرفت.

دقت نمایید که گاهأ پیش میآید که قالب آماده، دقیقا بر روی برگه چک پرینت نمی گیرد و باید جابجایی هایی و تغییراتی صورت گیرد که می توانید با واحد پشتیبانی در این خصوص در ارتباط باشید.