topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

چگونه در نرم افزار فروشگاهی قیاس+ حقوق و دستمزد را ثبت کنم؟

در این مطلب بصورت اجمالی هم آموزش ثبت حسابداری حقوق و دستمزد و هم توضیح شیوه ثبت آن در نرم افزار فروشگاهی قیاس+ را با توجه به امکانات نرم افزار به شما ارائه می دهیم.

شما برای اینکه حقوق و دستمزد را به درستی ثبت کنید و در گزارشات انعکاس دهید می بایست ابتدا شناسایی هزینه حقوق را انجام داده و حساب معین هزینه حقوق را بدهکار کنید و در طرف مقابل حساب معین حقوق پرداختنی به تفصیل کارکنان را بستانکار کنید تا سند تراز و ثبت گردد، پس از آن هنگام پرداخت حقوق کارکنان، حساب معین حقوق پرداختنی به تفصیل کارکنان بدهکار می شود و معین بانک یا صندوق شما بستانکار می شود.

با توجه به اینکه در نرم افزار فروشگاهی قیاس+ امکان ثبت سند دستی حسابداری وجود ندارد و ماژول حقوق و دستمزد هم ندارد باید به طریق دیگری این ثبت ها انجام شود تا در گزارشات انعکاس یابد.

برای این منظور راهکاری برای شما در نظر گرفتیم تا با استفاده از ابزارهای موجود در نرم افزار فروشگاهی بتوانید ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد خود را نیز انجام دهید.

قبل از هر اقدامی، شما بایستی محاسبه حقوق پرسنل را از طرق دیگری انجام داده و نوع هزینه ها حقوق را مشخص نمایید، معمولا در فروشگاه ها تمامی هزینه های حقوق را به یک نوع معین حساب ثبت می کنند ولی در صورت تمایل می توانید انواع هزینه را با توجه به اینکه حقوق پایه است، بن یا حق مسکن است و یا اضافه کاری ، بصورت جداگانه ثبت نمایید. 

برای انجام این کار ابتدا در سربرگ دریافت و پرداخت قسمت حساب های بدهکاری که انواع هزینه قابل تعریف هست، حساب معین حقوق و دستمزد پرداختنی و همچنین هزینه های مختلف حقوق دستمزد مورد نیاز خود را در صورتی که قبلا تعریف نشده از بین حساب های کل و معین انتخاب و هزینه مربوطه را مطابق تصویر زیر به لیست هزینه ها اضافه کنید.

 

حال برگه پرداخت را انتخاب نمایید و مطابق تصویر زیر پرداخت از نوع هزینه/بدهکاری ثبت کنید، سپس در قسمت "پرداخت از" حساب حقوق و دستمزد پرداختنی به تفصیل کارمند مورد نظر را انتخاب کرده و در قسمت هزینه، هزینه حقوق مد نظرتان را انتخاب کنید و بر روی اضافه به لیست و ثبت کلیک کنید. بدین ترتیب هزینه مربوطه شناسایی شده و بدهکار می شود و در سود و زیان شما نیز منعکس می گردد و حساب حقوق و دستمزد پرداختنی به تفصیل کارکنان بستانکار می شود.  

 

پس از شناسایی هزینه حقوق و دستمزد نوبت ثبت پرداخت حقوق می رسد که در ادامه توضیح داده می شود.

برای ثبت پرداخت حقوق ابتدا یک برگه پرداخت باز کنید و با توجه به نوع پرداخت (نقد، از بانک، چک) یکی از انواع پرداخت وجه را انتخاب کنید تا موجودی نقد و بانک یا اسناد پرداختنی ما بستانکار شود و در قسمت طرف حساب، حساب معین حقوق و دستمزد پرداختنی به تفصیل کارمند مد نظرتان انتخاب کنید تا این حساب که در زمان شناسایی هزینه بستانکار شده بود این بار بدهکار شود و مانده این حساب صفر شود. حالا پس از کلیک بر روی اضافه به لیست و دکمه ثبت فرایند ثبت شناسایی و پرداخت هزینه حقوق و دستمزد به پایان می رسد.