topic

علت اشتباه بودن تاریخ و ساعت پیش فرض در نرم افزار چیست؟

تاریخ و ساعت کلاینت همان تاریخ و ساعت سرور نرم افزار حسابداری قیاس پلاس می باشد. و چنانچه تاریخ و ساعت سرور اشتباه باشد، در سیستم کلاینت نیز ساعت و تاریخ به اشتباه درج می شود. (تصویر زیر ساعت و تاریخ سیستم کلاینت را نشان می دهد)

در این حالت نرم افزار در زمان ثبت ممکن است به شما پیغامی مبنی بر متفاوت بودن تاریخ و زمان سرور و کلاینت دهد.

در نسخه ویندوزی:

در نسخه وب:

تاریخ در نرم افزار تحت وب قیاس

 

تصویر زیر ساعت و تاریخ سیستم سرور می باشد که هر دو با هم یکی است.