topic
قبل از خرید، قیاس کنید
استثنایی‌ترین تخفیف قیاس تا به امروز
%1401تخفیف
مجموعا 1401% تخفیف از 10 اسفند تا 30 فروردین، فرصت شرکت در این طرح را دارید.
یک جایزه ویژه
افرادی که تا 26 اسفند در این طرح شرکت کنند، وارد قرعه‌کشی بزرگ قیاس میشوند:
3 شب اقامت در شهر دلخواه شما در ایران
فقط با ثبت یک شماره تماس معتبر در این طرح شرکت کنید
نام و نام خانوادگی
شماره تماس