علت عدم امكان ورود به نرم افزار تحت وب قياس چيست؟

ورود به نرم افزار تحت وب قياس به واسطه نام كاربري و كلمه عبور ميسر است. چنانچه نام كاربري و كلمه عبور خود را درست وارد نموده باشيد به نرم افزار وارد خواهيد شد.

در صورت عدم امكان ورود به نرم افزار ممكن است به علت عدم رعايت موارد زير باشد كه در صورت رفع اين موارد مي توانيد به نرم افزار وارد شويد:

1. نام كاربري به حروف بزرگ و كوچك حساس نيست ولي كلمه عبور به بزرگي يا كوچكي حروف حساس است. به وضعيت caps lock و فعال بودن زبان صفحه كليد هنگام تايپ كلمه عبور دقت نمائيد.


2. در صورتي كه دسترسي كاربري توسط مدير سيستم غير فعال شده باشد؛ پس از درج نام كاربري و كلمه عبور پيغام "نام كاربري يا كلمه عبور نا معتبر" را مشاهده خواهيد نمود. جهت دسترسي به نرم افزار و دريافت نام كاربري و كلمه عبور معتير بايد به مدير سيستم اطلاع دهيد


3.  ممكن است عدم ورود به نرم افزار به علت قطع ارتباط نرم افزار با سرور باشد. كه در اين حالت در صفحه ي ورود، پيغام ارتباط با سرور برقرار نمي باشد؛ ظاهر مي شود. جهت رفع اين مشكل نيز بايد به مدير سيستم  اطلاع دهيد.