تغيير جابه جائي و انتقال سرور چگونه انجام مي شود؟


براي جا بجايي سرور از روي يك سيستم به سيستم ديگر ابتدا بايد قفل در سيستم قبلي غيرفعال شود.

براي اين كار به قسمت تنظيمات نرم افزار (به صورت يك چرخ دنده در بالاي صفحه ي اصلي سمت چپ تصوير) برويد


در صفحه ي تنظيمات، روي مشخصات قفل كليك نمائيد.
در مرحله ي بعد ابتدا از اتصال به اينترنت اطمينان حاصل نمائيد. سپس در مشخصات قفل ، بر روي دكمه ي غيرفعال سازي قفل كليك كنيد. 

پس از كليك بر روي دكمه ي بروزرساني قفل ، با پيغام غيرفعال كردن قفل مواجه مي شويد كه در صورت اطمينان با كليك روي دكمه ي بله آن را تاييد نمائيد 

در پايان پيغام عمليات با موفقيت ظاهر خواهد شد كه نشان دهنده ي غيرفعال شدن سريال قفل روي اين سيستم مي باشد.

   

اكنون مي توانيم نرم افزار را روي يك سيستم ديگر نصب كنيد(به  نصب مجدد نرم افزار رجوع شود)

براي فعال سازي مجدد قفل روي سيستم ابتدا در صفحه ي ورود نام كاربر و رمز آن را وارد نمائيد. 

در اين مرحله صفحه ي فعال سازي مجدد نرم افزار ظاهر خواهد شد . در پنجره ي اول بايد سريال 12 رقمي قفل نرم افزار را وارد كنيد. ( قبل از انجام فعال سازي قفل بر روي سيستم جديد بايد از اتصال اينترنت اطمينان حاصل نمائيد) 

در صفحه ي بعدي شرايط مربوط به نصب نرم افزار را تاييد كرده و كليك بر روي دكمه ي ادامه به مرحله ي بعد برويد

در صفحه ي بعد بايد اطلاعات مربوط به شركت يا شخص خريداري شده تكميل شود. در اين قسمت وارد كردن فيلد هاي شخصيت، عنوان، نام، كد/ شناسه ملي، ايميل و تلفن همراه الزامي مي باشد. پس از وارد كردن اطلاعات با كليك بر روي دكمه ي ادامه به مرحله ي بعد مي رويم. 

 

در صفحه ي بعد مشخصات وارد شده را تأييد كنيد, سپس با كليك بر روي دكمه ي ادامه به مرحله ي بعد برويد.

 

در صفحه ي بعد با توجه به شماره همراهي كه در مراحل قبلي وارد نموديد جهت فعال سازي نرم افزار يك كد 4 رقمي به شماره موبايل وارد شده، پيامك خواهد شد.  عدد ارسال شده را در كادر مربوط به آن واردكنيد و سپس برروي دكمه ي ادامه كليك نمائيد.

در پايان اطلاعات در پرتال مشتريان قياس پلاس با موفقيت ثبت شده و بر روي دكمه ي پايان كليك نمائيد. در اين مرحله ثبت سريال نرم افزار به پايان مي رسد. با اجراي مجدد نرم افزار، انتخاب كاربر مدير سيستم و رمز 1 وارد نرم افزار شويد.