نصب كلاينت و ارتباط با سرور در نرم افزار قياس+ چگونه صورت مي گيرد؟

 براي نصب نرم افزار بر روي سيستمي كه به عنوان كلاينت مورد استفاده قرار مي گيرد، ابتدا بايد فايل اجرايي قياس+ (exe) روي يكي از درايو هاي سيستم كلاينت در پوشه اي به نام GheyasPlus كپي شود.

 

سپس از فايل اجرايي يك  Short Cut روي صفحه ي اصلي ويندوز ايجاد نمائيد.

با اجراي shortcut برنامه در قسمت تنظيمات صفحه ي ورود )به صورت چرخ دنده قرار گرفته است( در قسمت نام سرور ابتدا IP سيستم سرور قياس+ را وارد نمائيد. سپس علامت را وارد كنيد و عبارت GheyasPlus را يادداشت نمائيد.

مثال : نام سرور GheyasPlus \192.168.0.21

 


در مرحله ي بعدي روي نام بانك اطلاعاتي كليك نمائيد، در صورتي كه نام بانك را مي بينيد به اين معناست كه ارتباط نرم افزار كلاينت با سيستم سرور برقرار شده است. در صورتي كه نام بانك را نشان ندهد بايد ارتباطات شبكه را بررسي كنيد و از برقراري شبكه ي داخلي اطمينان حاصل نمائيد.


در مرحله ي بعد با كليك بر روي دكمه ي برقراري ارتباط به صفحه ي اصلي ورود به سيستم وارد شده و با انتخاب نام كاربر و ثبت كلمه عبور وارد نرم افزار شويد.


 

تعداد كلاينت هايي كه مي توانيد راه اندازي نمائيد؛ بستگي به تعداد كلاينت هايي كه روي سريال قفل خريداري شده، تنظيم شده است، دارد. تعداد كاربراني كه هم زمان مي توانند از نرم افزار استفاده كنند؛ نيز به تعداد كلاينت هاي تنظيم شده روي سريال قفل، ارتباط دارد.