منظور از وضعيت رهگيري در تعريف كالا چيست و چگونه مي توان از آن استفاده نمود؟

وضعيت رهگيري در نرم افزار قياس پلاس به دو صورت سريال كالا و پارت ورود قابل استفاده مي باشد:

     1.سريال

شماره سريال محصولات معمولا يك عدد 13 رقمي است و بين كاراكترهاي آن هيچ فاصله اي وجود ندارد. كه مي توانيد آن را برروي جعبه كالا مشاهده نمائيد.(همانطور كه در تصوير نشان داده شده است)

نكته: توجه داشته باشيد سريال كالا منحصر به فرد مي باشد و امكان ثبت دوكالا با يك سريال مشابه وجود ندارد.

      2.پارت ورود

در تعريف كالا زماني از پارت ورود استفاده نمائيد كه رهگيري وضعيت تعداد مشخصي كالا كه در شرايط مشخصي وارد انبار شده اند ،حائز اهميت باشد. بطور مثال وقتي خريد يك مجموعه از كالاها با قيمت بخصوصي صورت مي گيرد و براي صاحبان كسب و كار پيگيري وضعيت موجودي اين كالاها و يا سود و زيان ناشي از خريد و فروش اين كالاها ضروري و مهم باشد.

براي اختصاص وضعيت رهگيري به كالا هنگام تعريف، ابتدا وارد فرم تعريف كالا در انبار شويد.

​​​​​​​جهت انتخاب رهگيري به صورت "سريال " در هنگام تعريف كالا، وضعيت رهگيري را روي سريال قرار دهيد و پس از تكميل ساير اطلاعات برروي گزينه "تاييد" كليك نمائيد.