به چه صورت مي توان برخي معين ها را در نرم افزار غيرفعال كرد؟

ممكن است تعدادي از حساب هاي معين در برخي سال هاي مالي مورد استفاده قرار نگيرند. جهت كاهش تعداد حساب ها غيرقابل استفاده در كدينگ و افزايش سرعت كار در جستجو، مي توانيد آن ها را غيرفعال نمائيد.


براي اين كار از زير سيستم حسابداري (1) به فرم تعريف سرفصل حسابداري وارد شويد(2) و در ساختار درختي حساب ها(3) ، بر روي حساب معين مورد نظر قرار بگيريد. (4)

 سپس دكمه ويرايش را كليك نمائيد و تيك غيرفعال را براي اين حساب بزنيد.(5) با اين كار حساب فوق از سال مالي جاري سيستم غيرفعال خواهد شد.

 نكته : توجه داشته باشيد همواره مي توانيد از همين مسير نسبت به فعال سازي مجدد آن اقدام نمائيد.

 همچنين در نظر داشته باشيد غيرفعال نمودن معين در يك سال مالي تنها براي حساب هاي بدون گردش امكان پذير است و در صورتي كه حساب انتخاب شده گردش دار باشد ، پس از زدن تيكت غير فعال، با پيام زير مواجه خواهيد شد.