چگونه مي توان سند دريافت و پرداختي كه از زير سيستم خريد و فروش صادر شده را ويرايش نمود؟


 براي تغيير در نحوه دريافت يا پرداخت كه از زير سيستم خريد و فروش ثبت شده است از قسمت خريدو وفروش روي گزينه مديريت اسناد خريدو وفروش كليك نمائيد تا صفحه زير باز شود.در صفحه باز شده سند مورد نظر را انتخاب نموده و روي گزينه ويرايش كليك نمائيد تا صفحه زير باز شود.در صفحه باز شده روي گزينه ثبت و تسويه كليك كنيد تا صفحه زير باز شود.ابتدا از قسمت ريز دريافتي (پرداختي ) پرداخت (دريافت)هاي انجام شده را توسط دكمه "حذف از ليست" حذف نمائيد.


 

سپس از سربرگ مورد نظر (نقدي، كارت خوان،چك و...)(1)اطلاعات درخواست شده در هر بخش  را وارد  نموده(2) و روي دكمه "اضافه به ليست " كليك نمائيد(3) تا در قسمت ريز دريافتي (پرداختي ) نمايش داده شود و در آخر روي گزينه "ثبت" كليك نمائيد.(4)