چگونه مي توان با يك سيستم خارج از شبكه از طريق IP Valid به سرور قياس پلاس متصل شد؟

براي اتصال كلاينت خارج از شبكه به سرور قياس پلاس بايد پورت 1433 كه مربوط به SQL مي باشد، بر روي سرور قياس پلاس باز باشد و اين مورد توسط مسئول IT شركت بايد بررسي شود.

بعد از اطمينان از باز بودن پورت و ست شدن IP Valid براي سرور، در كلاينت مورد نظر نرم افزار را باز نمائيد و در قسمت نام سرور IP Valid  را وارد نموده و سپس دو نقطه بگذاريد(:) و 1433 را وارد نمائيد و كليد برقراري ارتباط را بزنيد.

185.39.21.67:1433   :مثال 

مثال در شكل زير نمايش داده شده است.


در صورتي كه كليه مراحل به درستي روي سيستم شما تنظيم شده باشد به بانك هاي اطلاعاتي سرور مورد نظر وصل خواهيد شد.


نكته:

در صورتي كه سرور داراي دو نسخه از پايگاه داده SQL  باشد، بايد در قسمت نام سرور بعد از IP Valid،  Dynamic Port مربوط به آن را وارد نمائيد.

اين پورت را مي توانيد از مسير زير برروي سيستم سرور استخراج نمائيد:

ابتدا وارد SQl Server Configuration Manager شده و در قسمت SQL Server Network Configuration وارد شده و زير گزينه ي Protocols For Gheyasplus را انتخاب نمائيد. سپس در سمت راست پنجره، از بين گزينه هاي نمايش داده شده  بر روي گزينه ي TCP/IP كليك راست نمائيد و Properties را انتخاب نمائيد. از پنجره ي باز شده وارد تب دوم بنام        IP Addresses شويد. Port وارد شده در جلوي گزينه ي TCP Dynamic Port را بايد بعد از ip Valid وارد نمائيد.(دسترسي به پورت در تصوير نمايش داده شده است)فرمت ورود پورت هنگام ورود به نرم افزار قياس پلاس، در نام سرور به اين صورت مي باشد: Ip Valid, OR : TCP Dynamic Port