نام كاربري و كلمه عبور پيش فرض نرم افزار قياس پلاس چيست؟

پس از نصب نرم افزار، فايل ميانبري بر روي دسكتاپ سيستم شما ايجاد خواهد شد. پس از اجراي نرم افزار، صفحه ورود را مطابق تصوير مشاهده مي نمائيد. 


در اين فرم، نام كاربر و كادري جهت وارد نمودن رمز وجود دارد.(1)

 نام كاربري با دسترسي كامل ، مدير سيستم است و رمز آن به صورت پيش فرض عدد 1 است. در صورتي كه كاربري غير از مدير سيستم را  مشاهده

نموديد براي انتخاب از فلش كنار تصوير استفاده نمائيد.(2)  سپس به صفحه ليست كاربران منتقل شده و مي توانيد كاربر مدير سيستم را انتخاب

نمائيد.