تعريف كاربر و تعيين دسترسي هاي مربوط به آن در نرم افزار قياس پلاس چگونه صورت مي گيرد؟

منظور از كاربران سيستم، افرادي هستند كه از نرم افزار با دسترسي محدود يا نامحدود استفاده مي نمايند. به صورت پيش فرض كاربراني با نام مدير سيستم ،فروشنده، حسابدار، انباردار و ... با دسترسي هاي مربوط به آن در نرم افزار ايجاد شده اند.

جهت ايجاد يك كاربر جديد ابتدا وارد تنظيمات سيستم شويد(1) و از قسمت تعريف كاربر (2) اقدام نمائيد.در فرم تعريف كاربر ، كد كاربر و تاريخ ثبت به صورت اتوماتيك تعيين مي گردد، كه مي توان مقدار آن ها را تغيير داد.(1) سپس نام و كلمه رمز را براي كاربر مورد نظر تعيين نمائيد.(2)

  در بخش دسترسي كاربر،  از بين رول هاي  تعريف شده ( همان دسترسي ها ) در نرم افزار، يكي را به دلخواه انتخاب و تيك مقابل آن را فعال نمائيد. (3) در صورتي كه بخواهيد كاربر مورد نظر، به عنوان مدير سيستم باشد و تمامي دسترسي هاي نرم افزار براي وي، فعال باشد، نيازي به انتخاب رول از بين ليست نيست و كافي ست تا گزينه ي "مدير سيستم" را فعال نمائيد.(4)

  در صورتي كه نياز به غير فعال نمودن كاربر مورد نظر داريد، تنها كافيست گزينه فعال را براي اين كاربر خاموش كنيد.(5)

نكته : توجه داشته باشد كه امكان حذف كاربري كه از نرم افزار استفاده نموده و با آن سند ثبت شده است ، وجود ندارد و تنها مي توان آن را غيرفعال نموده تا نام او در ليست ورودي نرم افزار نمايش داده نشود.

  رابط پشتيباني قياس، كاربري است كه مي توان از تمامي امكانات پورتال مشتريان قياس استفاده نمايد. براي تعيين اين كاربر از قسمت تعريف كاربر، گزينه "رابط پشتيباني قياس" را فعال نمائيد.(6)

   در صورت تمايل شماره تلفن همراه و ايميل كاربر را وارد نمائيد.(جز فيلدهاي اختياري است)(7) همچنين لازم است براي كاربر ، در نرم افزار طرف حساب تعيين نمائيد. تعريف طرف حساب از قسمت عمومي نرم افزار انجام مي گردد كه مي توان از ليست باز شده ، طرف حساب مربوط به اين كاربر را انتخاب نمود. (8)

  در سمت چپ فرم نيز، ليست تمامي كاربران تعريف شده در نرم افزار قابل مشاهده است .(9)براي تعريف دسترسي كاربران يا به اصطلاح رول كاربري به تنظيمات سيستم رفته(1) و قسمت دسترسي كاربران را انتخاب نمائيد در اين فرم مي توان براي يك يا چند كاربرِ نرم افزار، سطح دسترسي ايجاد نمود.  در اين فرم ليست تمامي رول ها قابل مشاهده مي باشد.براي تعريف رول جديد بر روي گزينه ي" جديد" كليك نمائيد(1) يا مي توانيد دسترسي هاي قبلي را ويرايش نمائيد.(2)

  با كليك بر روي دكمه ويرايش يا جديد وارد فرم اطلاعات دسترسي كاربر شويد.


 در اين فرم، تمامي قسمت هاي نرم افزار به صورت درختي نمايش داده شده است.(1)  براي فعال يا غيرفعال كردن دسترسي يك بخش ، كافيست بر روي فرم مورد نظر قرار گرفته، و دكمه دسترسي به فرم(2) و عمليات فرم (3) را فعال يا غير فعال نمائيد.براي مثال فروشنده ، مي بايست بتواند كالا تعريف نموده و پيش فاكتور، فاكتور خريد و فروش و مرجوعي ثبت نمايدو همچنين  مي تواند اسناد را مشاهده و از آن ها گزارش تهيه نمايد. در صورتي كه  نبايد دسترسي به مديريت اسناد، از جمله ويرايش و حذف و تائيد سند و ... داشته باشد.همچنين مي توانيد دسترسي فرمي را به كاربر دهيد اما دسترسي انجام برخي عمليات را از او بگيريد. براي مثال در فرم بالا دسترسي به فرم مديريت اسناد فروش به كاربر فروشنده، داده شده است و كاربر مي تواند سند ها را حذف يا ويرايش كند. اما امكان ابطال سند و برگشت از تائيد(قطعي) سند براي كاربر وجود ندارد.