براي چاپ چك چگونه بايد اقدام نمود؟

براي چاپ چك لازم است ابتدا چك مورد نظر خود را  در سيستم دريافت و پرداخت ثبت نماييد. سپس مراحل ذيل را براي چاپ چك دنبال نماييد:

1. ابتدا بر روي زير سيستم دريافت و پرداخت كليك نمائيد.

 


2. برروي دفتر چك كليك نمائيد.3. نوع چك را پرداختي انتخاب نمائيد.4. چك مورد نظر خود را از جدول انتخاب كرده و از آيكن چاپگر بر روي چاپ چك كليك نمائيد.


 

نكته :جهت ثبت چك پرداختي و تنظيم نوع فرمت چاپ دسته چك به راهنماي ثبت اسناد پرداختي مراجعه نمائيد.