جهت اعلام برگشتي چك واگذارشده به بانك چگونه بايد اقدام نمود؟

1. ابتدا از زير سيستم دريافت/پرداخت بر روي دفتر چك كليك نمائيد.

 

 

 

2. در فرم دفتر چك "نوع چك" را برروي پرداختي  قرار دهيد و از جدول ليست چك ها تب "واگذار شده به بانك" را انتخاب نموده، سپس چك مورد نظر را انتخاب نمائيد و برروي عمليات چك كليك نمائيد.

 

 

 

3. سپس با كليك برروي گزينه ي " عمليات چك" برگشت چك به صندوق  را انتخاب نمائيد.

 

 


4. در اين فرم تاريخ و نوع صندوق را انتخاب نموده كه چك برگشتي در كدام صندوق بنشيند و همچنين تعيين نمائيد كه چك مورد نظر داراي مهر برگشت خورده باشد يا خير (بصورت پيش فرض كليد مهر برگشت خورده روشن مي ­باشد)، در صورت لزوم مي توانيد توضيحاتي درباره چك برگشتي در قسمت توضيحات درج نماييد و در انتها با كليك برروي گزينه ي "تاييد" عمليات خود را  ثبت نمائيد.

 

 

5. چك مورد نظر از تب "واگذار شده به بانك" حذف شده و در تب "چك­هاي نزد صندوق" قابل مشاهده مي­باشد و همچنين گردش مربوط به چك را مي توان از جدول پايين در فرم دفتر چك مشاهده نمائيد.

 


نكته : در صورتي كه پس از اعلام برگشت چك مورد نظر لازم است آن را به صادركننده چك عودت دهيد، مي توان از قسمت عمليات چك گزينه ي" استرداد به صاحب چك" انتخاب نمائيد.