نحوه ي تهيه ديسكت بانك چگونه است؟

براي تهيه ديسكت بانك بايد از قبل صورتخلاصه ي ماه مورد نظر را ايجاد نماييد، در صورتي كه ايجاد نشده است مطابق تصوير ابتدا وارد ماژول حقوق دستمزد شده و صورتخلاصه را انتخاب نمائيد.


در اين قسمت با زدن دكمه ي جديد صورتخلاصه ي مورد نظر را مي توان ايجاد نمود.


براي اين كار ابتدا سال و ماه را انتخاب نموده و عنوان صورتخلاصه را نيز وارد نمائيد. سپس از ليست سمت چپ اسامي كارمنداني را كه مي خواهيد در صورتخلاصه باشند را با استفاده از فلش هاي رو به پايين، به صورت تكي يا گروهي به ليست پايين انتقال داده و در نهايت بر بروي دكمه تاييد كليك نمائيد.(مطابق تصوير)پس از تهيه صورتخلاصه، صورتخلاصه ي ماه مورد نظر را انتخاب نمائيد. سپس برروي دكمه ي "ديسكت بانك" كليك نمائيد.

از پنجره ي باز شده مطابق تصوير زير  بر روي دكمه ي شروع كليك نمائيد.


سپس در مرحله بعد باتوجه به بانك مورد نظر فيلدهاي مربوطه را تكميل نمائيد. مطابق تصوير براي بانك هاي ملي و كشاورزي  اطلاعات مربوط به فيلد حقوقي، بانك، كدشعبه، كد مرحله، كد سازمان و تاريخ واريز را تكميل نموده و بر روي ادامه كليك نمائيد.در صورت انتخاب بانك تجارت و ملت-عادي، مطابق تصوير فيلدهاي شماره حساب و تاريخ واريز را تكميل نمائيد.

براي عابربانك سپه و بانك سينا و پاسارگاد، فقط فيلد شماره حساب را تكميل نموده و بر روي ادامه كليك نمائيد.در صورت انتخاب بانك ملت-جام ، نيازي به تكميل نمودن آيتمي نمي باشد.(مطابق تصوير زير)


در صورت انتخاب بانك رفاه ، فيلد نوع حساب را نيز بايد انتخاب نمائيد كه مطابق تصوير يكي از گزينه هاي قرض الحسنه جاري، قرض الحسنه پس انداز و سپرده كوتاه مدت را مشخص نمائيد.


براي بانك اقتصاد نوين دو فيلد شماره حساب و شماره چك را تكميل نمائيد.


 در صورت انتخاب رفاه كارت بايد فيلدهاي كدشعبه، شماره حساب، سري فايل و تاريخ تهيه را تكميل نمائيد.


بانك صادرات نيز بايد فيلدهاي شماره حساب و مرحله پرداخت را تكميل نمائيد.


سپس در قسمت بعد مطابق تصوير زير مسير ايجاد فايل را مشخص نمائيد.