تعريف سال مالي جديد

به دو روش مي توان در نرم افزار قياس پلاس وارد قسمت مديريت سال مالي شد. در تصوير زير با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

با انتخاب دكمه ي مديريت سال مالي مي توان براي تعريف سال مالي جديد اقدام نمود.


در پنجره ي جديدي كه باز مي شود مي توان با فشردن دكمه ي "جديد" بازه ي سال مالي خود و عنوان سال را وارد نموده و با كليك بر روي دكمه ي "تاييد" سال مالي جديد به ليست سالهاي مالي اضافه مي شود. (در شكل زير نمايش داده شده است)