به دو روش مي توان در نرم افزار قياس پلاس وارد قسمت مديريت سال مالي شد. در تصوير زير با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

با انتخاب دكمه ي مديريت سال مالي مي توان براي تعريف سال مالي جديد اقدام نمود.


در پنجره ي جديدي كه باز مي شود مي توان با فشردن دكمه ي "جديد" بازه ي سال مالي خود و عنوان سال را وارد نموده و با كليك بر روي دكمه ي "تاييد" سال مالي جديد به ليست سالهاي مالي اضافه مي شود. (در شكل زير نمايش داده شده است)