نحوه ي ورود اطلاعات كاركرد طي ماه پرسنل از خروجي دستگاه ساعت در نرم افزار حقوق دستمزد قياس چگونه است؟

 از اين فرم جهت وارد كردن اطلاعات ورود و خروج كارمندان توسط دستگاه ساعت زن در نرم افزار براي ثبت كاركرد هر ماه به صورت گروهي مورد استفاده قرار مي گيرند. اين اطلاعات توسط فايل با فرمت اكسل بايد به نرم افزار معرفي شود.

براي استفاده از  فرم ورود از دستگاه ساعت مراحل زير را انجام دهيد:

1- از منوي حقوق و دستمزد بر روي گزينه ورود از دستگاه ساعت كليك نمائيد تا فرم باز شود.


2- در صورتي كه بار اول از اين فرم استفاده مي نمائيد ابتدا برروي گزينه فايل نمونه كليك نمائيدو در اين حالت نرم افزار نمونه اي فايل اكسل براي ورود اطلاعات را دراختيار شما قرار مي دهد. فايل نمونه دريافتي را در مسيري از سيستم خود ذخيره نمائيد.

 


3- سپس فايل اكسل نمونه را باز كنيد و اطلاعات دريافتي از دستگاه ساعت را مطابق با فيلد هاي فايل نمونه تكميل نمائيد.