نحوه‌ي ارسال ليست بيمه و پرداخت حق بيمه به صورت اينترنتي


براي ارسال اينترنتي ليست بيمه ي تهيه شده از طريق نرم افزار قياس+(GheyasPlus)  به صورت زير اقدام شود.

ابتدا با دريافت كد كاربري و رمز عبور از شعبه تأمين اجتماعي مربوطه، مي توان به سامانه https://samt.tamin.ir وارد شد.


سپس مطابق تصوير بالا، با وارد كردن نام كاربري و رمز عبور مي توان وارد سامانه شد.

نام كاربري، " كدملي" شخص معرفي شده از طرف كارفرما مي باشد.

هنگام وارد كردن نام كاربري و رمز عبور ، زبان سيستم كامپيوتر بايد روي انگليسي(EN)  باشد و CAPS LOCK  روشن باشد.

بعد از ورود صفحه ي زير نمايش داده خواهد شد كه در گوشه ي بالا سمت چپ، نام و نام خانوادگي نمايش داده مي شود.


مطابق تصوير، از منوي عمليات ليست بيمه، گزينه بارگذاري ليست بيمه  انتخاب گردد.


پنجره زير باز خواهد شد كه در آن نام كارگاه، كد كارگاه و شعبه تأمين اجتماعي  در آن مشاهده خواهد شد.


اكنون بايد فايل هاي اطلاعات ماهيانه كارگاه و اطلاعات ماهيانه بيمه شدگان را كه قبلاً توسط نرم افزار قياس+ ايجاد گرديده است، آپلود شود.

براي آپلود كردن اطلاعات ماهيانه كارگاه روي گزينه  Browse كليك شود.

پنجره زير باز خواهد شد:


فايل DSKKARO1.DBF  مربوط به اطلاعات ماهيانه كارگاه است. آن را انتخاب نموده و روي گزينه OPEN  كليك شود.

مجدداً به اين پنجره باز خواهد گشت:


براي آپلود كردن اطلاعات ماهيانه بيمه شدگان روي گزينه Browse  كليك شود.

پنجره زير باز خواهد شد:


فايل  DSKWORO1.DBF مربوط به اطلاعات ماهيانه بيمه شدگان است. آن را انتخاب نموده و روي گزينه  OPEN كليك شود.

مجدداً به اين پنجره باز خواهد گشت.


در پايان براي آپلود و ارسال اطلاعات انتخاب شده روي گزينه بارگذاري كليك گردد.


در اين مرحله، وضعيت درخواست در حالت ثبت اوليه قرار دارد.

در اين صفحه مي توان با انتخاب "حذف ليست"، ليست را حذف نمود يا با انتخاب ارسال به شعبه، ليست را به شعبه ارسال نمود.

بعد از اطمينان، گزينه ارسال به شعبه و در تأييد عمليات گزينه بله  انتخاب گردد.


در صورت موفقيت آميز بودن ارسال، پيغام زير نمايش داده خواهد شد.


مطابق تصوير، از منوي عمليات ليست بيمه، گزينه‌ي مشاهده فهرست ليست ها  انتخاب گردد.


در سطر مربوط به ليستي كه ارسال شده است، وضعيت درخواست در حالت ارسال به شعبه قرار دارد.

بعد از گذشت چند دقيقه، دوباره صفحه را Refresh نموده يا روي جستجو كليك گردد تا وضعيت به صورت تأييد نهايي  مشاهده گردد.


در صورت انتخاب مشاهده فهرست ليست ها، وضعيت درخواست به صورت تأييد نهائي نمايش داده شده است.


مي توان روي اطلاعات بيمه شدگان كليك و جزئيات آن را مشاهده نمود.


در صورتي كه بر روي دريافت رسيد كليك گردد، رسيد به صورت فايل pdf آماده دريافت خواهد شد كه مي توان آن را دريافت و چاپ نمود.

سپس روي دريافت برگه پرداخت كليك گردد تا پنجره زير نمايش داده شودبعد از نمايش، روي نسخه چاپي كليك شود. برگ پرداخت  به صورت فايل pdf آماده دريافت خواهد شد. آن را دريافت و چاپ نموده و نسبت به پرداخت آن اقدام گردد.

منبع: سازمان تأمين اجتماعي (Tamin.ir)