نحوه ي ورود اطلاعات كاركرد طي ماه پرسنل از فايل دستي در نرم افزار حقوق دستمزد قياس چگونه است؟


كاركرد طي ماه پرسنل مانند ميزان اضافه كار و ميزان حضور و... اطلاعاتي است كه حاصل پردازش سيستم هاي حضور و غياب بوده و بعد از جمع بندي شدن بايد به عنوان كاركرد طي ماه به سيستم حقوق دستمزد تزريق شود. اين مهم براي تعداد پرسنل كم مشكل ساز نيست و به شكل دستي مي توان ورود داده كرد ولي براي تعداد پرسنل زياد نياز به قابليت ورود داده به واسطه فايل وجود دارد.

قياس خروجي برخي از دستگاه هاي ساعت را مي شناسد و مستقيم فايل كاركرد را از آن هاimport  مي كند ولي چنانچه دستگاه ساعت شما به طور پيش فرض در قياس موجود نبود با اين روش و با كپي و پيست اطلاعات در فايل اكسل مي توانيد اقدام به ورود مكانيزه اطلاعات به نرم افزار كنيد.

ابتدا وارد فرم ثبت كاركرد شويد.


قبل از هر چيز طبق توضيحاتي كه در پايين فرم درج شده است يك فايل CSV  در نرم افزار اكسل ايجاد كنيد كه دو ستون داشته باشد: ستون اول كد كارمند و ستون دوم مقدار (بسته به فيلد انتخابي ). فايل را با فرمت csv  ذخيره نمائيد.

سپس در فرم ورود كار كرد عنوان فيلد كاركرد مورد نظر را انتخاب نماييد مانند "تعداد روز كاركرد"


نوع ديگر ورود اطلاعات كاركرد براي تسريع كار: با انتخاب عنوان فيلد كاركرد مورد نظر، در صورتي كه در قسمت عمليات اتوماتيك، نوع محاسبه بر روي "مقدار ثابت" باشد، چنانچه عدد ثابتي در فيلد مقدار ثابت وارد شود و پس از آن بر روي دكمه ي درج در سطرها كليك شود آن عدد در فيلد كاركرد انتخابي براي تمام كارمندان وارد خواهد شد.

براي مثال: براي وارد نمودن روزهاي كاركرد آذر ماه براي پنج كارمند با كدهاي پرسنلي يك تا پنج به اين شكل فايل CSV را ايجاد و ذخيره نمائيد.

توجه: لطفاً به پسوند فايل هنگام ذخيره كردن دقت نمائيد.


نهايتاً در فرم ورود كاركرد با استفاده‌ از دكمه‌ي "دريافت از فايل" فايلي كه اطلاعات كارمندان را در آن وارد و ذخيره نموده‌ايد را انتخاب نمائيد.


 بعد از ورود اطلاعات از فايل پيغامي مبني بر موفقيت انجام عمل به شما نمايش داده خواهد شد و اطلاعات از فايل به نرم افزار وارد مي‌شود، نهايتاً روي دكمه ي" ثبت اطلاعات" كليك نمائيد.