جهت برگشت مجدد چك واگذار شده به بانك، يا چك در جريان وصول چگونه بايد اقدام نمود؟1. ابتدا از ماژول خزانه بر روي دفتر چك كليك نمائيد.


1. در فرم دفتر چك "نوع چك" را بر روي آيكن دريافتي و پرداختي قرار دهيد و از جدول ليست چك ها تب "واگذار شده به بانك" را انتخاب كرده، سپس چك مورد نظر را انتخاب نموده و  بر روي عمليات چك كليك نمائيد.2. با كليك بر روي برگشت چك به صندوق يك فرم براي شما نمايان خواهد شد كه در اين فرم تاريخ و نوع صندوق را انتخاب كرده كه چك برگشتي در كدام صندوق بنشيند و همچنين تعيين نمائيد كه چك مورد نظر داراي مهر برگشت خورده باشد يا خير (به صورت پيش فرض كليد مهر برگشت خورده روشن مي­ باشد)، در صورت لزوم مي توانيد توضيحاتي درباره چك برگشتي داشته باشيد و در انتها تأئيد نمائيد.


3. با تأئيد شما چك مورد نظر از تب واگذار به بانك خارج شده و در تب چك ­هاي نزد صندوق قابل مشاهده مي ­باشد و همچنين اطلاعات مربوط به چك را مي توانيد از جدول پايين در همين فرم دفتر چك مشاهده نماييد.

 

نكته: در صورتي كه روي چك واگذار شده با بانك راست كليك كرده و دكمه حذف عمليات آخر را فشار دهيد، عمليات واگذار به بانك شما حذف شده و چك دوباره نزد صندوق مي شود و شبيه حالتي كه اصلاً واگذار به بانك نشده بود، خواهد بود. اگر اين عمليات به هر دليلي انجام شود شما سابقه عمليات واگذاري و عودت از  بانك را كلاً پاك مي كنيد.