1. ابتدا از ماژول خزانه بر روي دفتر چك كليك نمائيد.


1. در فرم دفتر چك "نوع چك" را بر روي آيكن دريافتي و پرداختي قرار دهيد و از جدول ليست چك ها تب "واگذار شده به بانك" را انتخاب كرده، سپس چك مورد نظر را انتخاب نموده و  بر روي عمليات چك كليك نمائيد.2. با كليك بر روي برگشت چك به صندوق يك فرم براي شما نمايان خواهد شد كه در اين فرم تاريخ و نوع صندوق را انتخاب كرده كه چك برگشتي در كدام صندوق بنشيند و همچنين تعيين نمائيد كه چك مورد نظر داراي مهر برگشت خورده باشد يا خير (به صورت پيش فرض كليد مهر برگشت خورده روشن مي­ باشد)، در صورت لزوم مي توانيد توضيحاتي درباره چك برگشتي داشته باشيد و در انتها تأئيد نمائيد.


3. با تأئيد شما چك مورد نظر از تب واگذار به بانك خارج شده و در تب چك ­هاي نزد صندوق قابل مشاهده مي ­باشد و همچنين اطلاعات مربوط به چك را مي توانيد از جدول پايين در همين فرم دفتر چك مشاهده نماييد.

 

نكته: در صورتي كه روي چك واگذار شده با بانك راست كليك كرده و دكمه حذف عمليات آخر را فشار دهيد، عمليات واگذار به بانك شما حذف شده و چك دوباره نزد صندوق مي شود و شبيه حالتي كه اصلاً واگذار به بانك نشده بود، خواهد بود. اگر اين عمليات به هر دليلي انجام شود شما سابقه عمليات واگذاري و عودت از  بانك را كلاً پاك مي كنيد.