لزوم صدور سند اختتاميه انبار براي چيست و نحوه ي صدور آن در سيستم انبار به چه نحو مي باشد؟

گردش طي سال كالا در انبار ها باعث شكل گرفتن موجودي كالا مي شود. بديهي است كه موجودي كه نرم افزار اعلام مي كند ممكن است با موجودي كه در واقعيت در انبار وجود دارد، متفاوت باشد كه علت آن مي تواند عدم ثبت ورود يا خروج كالا يا ثبت اشتباه ورود و خروج كالا باشد.

براي اصلاح اين مغايرت عمليات انبار گرداني انجام مي شود؛ كه در اين عمليات موجودي واقعي انبارها شمارش شده و با موجودي اعلامي نرم افزار مطاابقت داده شده و در انتها اصطلاحاً سند كسري و اضافه انبار را صادر مي كنيم. دقت نمائيد كه سند كسري يا اضافي مستقيماً روي سود و زيان حساب هاي ساليانه تأثير مي گذارد و عدم شناسايي و ثبت سند كسري و اضافي باعث انتقال مغايرت در موجودي ها  مي شود و به تبع آن سود و زيان را به سال بعد منتقل مي كند.

پس از ثبت سند كسري و اضافه انبار موجودي هاي انبار مطابق واقعيت مي شود اصطلاحاً موجودي انبار را بسته و به سال بعد منتقل نمائيد.

صدور سند اختتاميه انبار براي سال جاري و معادل آن سند افتتاحيه انبار براي سال جديد توسط سيستم انبار قياس پلاس به صورت خودكار انجام مي شود و در حقيقت يك سند خروج كالا به اندازه تمام موجودي هاي انبار در سال جاري ثبت و مساوي آن يك سند ورود انبار در سال جديد ثبت مي شود. نرم افزار دقيقا يكي بودن اين دو سند را كنترل كرده و علاوه بر تعداد مبلغ محاسبه شده بابت قيمت تمام شده خروج را روي ريز سند اختتاميه سال جاري و به ريز كالا به سند افتتاحيه سال جديد منتقل مي كند.

دليل صدور اين دو سند علاوه به رعايت اصول حسابداري ايجاد استقلال در عمليات در دو سال متوالي است و با صدور اين سند اطلاعات انبار سال جديد ديگر ارتباطي به اطلاعات سال قبل پيدا نمي كند و حتي به فرض حذف كل اطلاعات  سال جاري سال جديد متاثر نمي شود.


نكته مهم: پس از صدور سند اختتاميه در انبار سال جاري ديگر هيچگونه عميات انبار در سال جاري نبايد انجام شود.


جهت صدور سند اختتاميه مي توانيد به روش ذيل عمل نمائيد:

روي آيكن اختتاميه انبار كليك نموده تا صفحه زير نمايان گردد.

 


در فرم اختتاميه انبار موارد زير را به ترتيب انجام دهيد:

1- فيلدهاي مربوط به تاريخ سند، انبار مربوطه و طرف حساب مورد نظر را تكميل نمائيد.

2- بر روي فيلد "محاسبه و انتقال به فرم صدور سند انبار" كليك نمائيد، تا فرم مربوط به ثبت سند انبار باز شود.


 

اگر در انبار مربوطه كالا يا كالاهايي موجودي منفي داشته باشد فرم زير باز شده و مشخصات آن كالاها نمايش مي گردد.


در اين صورت در فرم فوق بايد بر روي آيكن "محاسبه  اقلام منفي و انتقال به فرم صدور سند انبار" كليك نمائيد تا فرم رسيد انبار نمايان شده و نسبت به ثبت سند اصلاحي انبار براي كالاهاي موجودي منفي اقدام گردد.نكته: در صورتي كه محاسبات ريالي كردن انبار شما درست انجام شده باشد و مشكل تعديل ريال انبار نداشته باشيد و حساب موجودي كالا در سيستم حسابداري را فقط به واسطه سيستم انبار گردش داده باشيد؛ پس از صدور سند حسابداري براي سند اختتاميه انبار حساب موجودي كالاي شما در حسابداري بايد صفر  يا در حد چند ريال شود. ( عدد مانده در حد چند ريال مربوط به روند ريال در محاسبات است و مشكلي ندارد)