نکته ی مهم در خصوص صورتحساب نسیه در سامانه مودیان

تاریخ انتشار: 1403/02/08

در قانون دائمی ارزش افزوده اصل بر نقدی بودن معاملات است

یکی از نکات قابل توجه در رابطه با قانون دائمی ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ این است که قانون مذکور با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در ارتباط می باشد. مهم ترین تکلیف مودیان در سامانه مودیان صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مذکور براساس الگوهای اعلام شده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. در همین ارتباط لازم به توضیح است که برخلاف سامانه صورت معاملات فصلی که خریدار می تواند صورتحساب های خرید خود را ثبت نماید، در سامانه مودیان این قابلیت برای خریداران در حال حاضر وجود ندارد و این فروشنده است که باید صورتحساب های فروش خود را در سامانه مودیان به ثبت برساند.

در سامانه مودیان سه روش تسویه برای صورتحساب های ثبت شده وجود دارد که این روش به صورت نقد، نسیه، نقد/ نسیه می باشند. با توجه به تبصره (۱) ماده (۴) قانون دائمی ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به‌ تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می‌شود. برهمین اساس چنانچه فروشنده صورتحساب فروش خود را به صورت نسیه ثبت کرده باشد، مادامی که خریدار صورتحساب را تایید نکرده باشد یا صورتحساب تایید سیستمی نشده باشد، صورتحساب مذکور برای فروشنده نقد تلقی خواهد شد.

نرم‌افزار حسابداری بازرگانی قیاس
نرم‌افزار حسابداری بازرگانی قیاس
مالیات
مودیان مالیاتی