خلاصه بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: 1403/01/25

با توجه به ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۳ ، این بخشنامه به انضمام جدول وابسته توسط ادرات کار خراسان رضوی و اصفهان خلاصه شده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
 

خلاصه بخشنامه دستمزد سال 1403

 

خلاصه بخشنامه دستمزد سال 1403
 

حقوق دستمزد