ثبت صورتحساب در سامانه مودیان یا سامانه جامع تجارت

تاریخ انتشار: 1403/04/20

مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اطلاعیه شماره ۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ چنین اعلام می دارد: در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان هستند از جمله مودیان طلا و جواهر این اختیار را دارند از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان یا سایر سامانه های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورتحساب های خود را ارسال نمایند. لذا این امر بدیهی است که ارسال صورتحساب در سامانه جامع تجارت به منزله ثبت در سامانه مودیان می باشد و نیاز به ثبت مجدد صورتحساب ها در سامانه مودیان نیست.
 

ثبت صورتحساب در سامانه مودیان یا سامانه جامع تجارت