ثبت فایل csr در سایت Gica

تاریخ انتشار: 1402/03/31

گام اول:

در اولین مرحله با مراجعه به سایتمرکز صدور گواهی الکترونیکی عامدر لینک زیر مطابق تصویر روی گزینه ” درخواست و صدور گواهی الکتریکی” کلیک نمایید و سپس گزینه ثبت نام :

ثبت نام گواهی امضای الکترونیکی

https://edesk.seyagh.com/documentCenter/2023/03/2.jpg

گام دوم:

پس از انتخاب گزینه ”ثبت نام” مطابق تصویر زیر می بایست موارد خواسته شده را تکمیل نمایید:

https://edesk.seyagh.com/documentCenter/2023/03/3-min.jpg

گام سوم:

با تکمیل موارد فوق و انتخاب گزینه “ثبت نام” در انتهای صفحه، شما با پیغام “ثبت نام شما با موفقیت انجام شد” مواجه خواهید شد. و سپس مطابق تصویر از سمت چپ با وارد کردن نام کاربری (که همان کد ملی شما است) و رمز عبوری که تعیین کرده اید، در قسمت ورود متقاضیان امضای الکترونیکی کلیک نمایید.

ورود به سامانه گواهی الکترونیکی

گام چهارم:

پس از ورود به پرتال مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام، از سمت راست، گزینه ثبت درخواست گواهی الکترونیکی را انتخاب نمایید، دقت کنید که دو گزینه وجود دارد که شما باید گزینه "ثبت درخواست گواهی از طریق فایل CSR" را انتخاب نمایید.

قابل توجه:
صدور درخواست گواهی الکترونیکی حاوی CSR با کدرهگیری، در سامانه صدور مرکز میانی عام وجود دارد و در این نوع صدور نیاز به توکن سخت افزاری نمی باشد و فایل گواهی به متقاضی تحویل داده میشود.

گام پنجم:

از فرم زیر باید با توجه به نوع درخواست، گزینه ها را انتخاب نمایید، در تصاویر زیر به عنوان مثال، یک شرکت حقوقی خصوصی در نظر گرفته شده است.

فایل csr را با Notpad باز کرده و محتوای داخل آن را کپی نمایید و در قسمت زیر در سایت "مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام" در قسمت محتوای درخواست گواهی (CSR) الصاق Paste نمایید:

https://edesk.seyagh.com/documentCenter/2023/03/2-min%20(1).jpg

پس از زدن دکمه بررسی درخواست، جدولی نمایش داده می شود که اطلاعات درج شده در مراحل قبل را نمایش داده و در صورت صحیح بودن، وضعیت آن با تیک سبز رنگ مشخص می گردد.

https://edesk.seyagh.com/documentCenter/2023/03/6-min%20(1).jpg

در صورت صحیح بودن اطلاعات، باید فرم های نمایش داده شده را تکمیل نموده و به مرحله بعد رفته و مبلغ تعیین شده را بپردازید:

https://edesk.seyagh.com/documentCenter/2023/03/7-min%20(1).jpg

ثبت مالیات الکترونیکی