مهلت دریافت شناسه یکتا و مجوز الکترونیکی در سال 1403

تاریخ انتشار: 1402/11/27

با توجه به اینکه  صدور پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوز‌های صورت می‌گیرید و هر مجوز صنفی­ که صادر می‌شود­،یک شناسه یکتا در قالب یک کد QR یا همان QR کدی که در روی پروانه‌های درج می‌شود شناسایی می‌شود؛ و دیگر هیچ واحد صنفی‌ای صرفا با پروانه کسب یا جواز صنفی‌ای که­ به صورت فیزیکی و کاغذی هست شناخته نمی‌شود و با یک کد بنام یکتا شناسایی می‌شود که همان­ QR کدی هست که در سامانه قرار دارد.

در همین ارتباط  وزیر امور اقتصادی و دارایی برای دریافت این مجوز مهلت تعیین کرد.

به گفته خاندوزی اگر صاحبان مشاغل تا ۲۵ اردیبهشتِ سال بعد، نسبت به دریافت شناسه یکتا و مجوز الکترونیکی اقدام نکنند، مجوز فعالیت آن‌ها باطل خواهد شد.