نرخ مالیات ارزش افزوده در سال 1403 افزایش می یابد

تاریخ انتشار: 1402/11/25

نرخ مالیات ارزش افزوده سال آینده ۱۰ درصد شد

متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تایید شد. سخنگوی شورای نگهبان: شورای نگهبان با افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان موافقت کرد. 

شورای نگهبان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را تایید کرد.

بدین ترتیب نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹% به ۱۰% برای سال ۱۴۰۳ افزایش یافت. براین اساس تفکیک نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال ۱۴۰۳  بدین شرح می باشد : 

  • مالیات ارزش افزوده ۴%

  • عوارض ارزش افزوده ۴%

  • مالیات سلامت ۱%

  • متناسب سازی حقوق ۱%

ارزش افزوده
مالیات