سن بازنشستگی در سال آینده افزایش خواهد داشت

تاریخ انتشار: 1402/11/29

افزایش سن بازنشستگی به صورت پلکانی

محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به مصوبه افزایش سن بازنشستگی که به تایید شورای نگهبان هم رسیده، اگر شخصی بین ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه بیمه پردازی داشته باشد مشمول این مصوبه نیست و سنوات خدمتی فرد مانند سابق همان ۳۰ سال سابقه خواهد بود. براساس مصوبه مذکور مابقی افراد براساس سابقه ی کاری که دارند به صورت پلکانی سابقه لازم جهت بازنشستگی شان افزوده خواهد شد.

برهمین اساس افرادی که بین ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه دارند به ازای سال های باقی مانده، هر سال ۲ ماه به سنوات خدمتی فرد افزوده می شود. برای بیمه پردازان بین ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه، به ازای هر سال باقی مانده تا بازنشستگی ۴ ماه و افراد دارای سابقه بیمه پردازی تا ۱۵ سال، ۵ سال به سابقه لازم جهت بازنشستگی شان افزوده خواهد شد.

مزیت های مصوبه جدید افزایش سن بازنشستگی

محمدی در ادامه افزود: در قانون جدید این مسئله مورد تاکید قرار گرفته که افراد با رعایت قانون می توانند درخواست بازنشستگی پیش از موعد دهند و در این حالت مستمری فرد به نسبت اشتغال وی محاسبه خواهد شد. همچنین در فرمول جدید اگر فرد بیشتر کار کند به نسبت بیشتری مستمری دریافت خواهد کرد. از مزیت دیگر قانون جدید این است که فرد پس از اینکه سنوات لازم جهت بازنشستگی را پر کرد، می تواند با اجازه دستگاه یه اشتغال خود ادامه دهد. لازم به توضیح است که براساس برنامه هفتم توسعه، مصوبه افزایش سن بازنشستگی از ابتدای سال آینده عملیاتی می شود اما اجرایی شدن آن منوط به تدوین آیین نامه می باشد.