چک های کاغذی حذف می‌شوند، آخرین اخبار حذف چک های کاغذی

تاریخ انتشار: 1402/11/16

چندی پیش براساس اعلام بانک مرکزی چنین مقرر شده بود که چک‌های الکترونیکی با گذشت زمان جایگزین چک‌های کاغذی شوند. در ابتدا سه بانک تجارت، صادرات و پارسیان این خدمت را ارائه دادند و مراحل اتصال آن‌ها به سامانه چکاد عملیاتی شد.

هم اکنون نیز بانک‌های صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات و توسعه تعاون به سامانه چکاد متصل شدند تا مجموعا ۱۴ بانک در حال حاضر امکان ارائه خدمات چک الکترونیکی را داشته باشند.

این گونه که به نظر میرسد در آینده سه بانک ملی، آینده و سپه نیز قرار است به سامانه چکاد متصل شوند و دو بانک مسکن و خاورمیانه هم به دنبال نهایی کردن آزمون‌های خود در این زمینه هستند تا به جمع بانک‌های ارائه کننده‌ی خدمات چک الکترونیکی بپیوندند. در رابطه با سامانه چکاد لازم به توضیح است که این سامانه در پی افزایش سرعت، دقت و امنیت در حوزه‌ی بانکی کشور ایجاد شده و کلیه قوانین مربوط به چک‌های کاغذی برای این قبیل چک‌ها هم قابل اجرا خواهد بود و چنین انتظار می‌رود که با جایگزین شدن چک‌های الکترونیکی حجم جرایم بانکی کاهش یابد. براساس آمارها هم اکنون ۵۳ هزار نفر از چک الکترونیکی استفاده کرده‌اند و از مجموع ۱۸۴ هزار چک صادر شده ۱۵۹ هزار برگه چک الکترونیکی نقد شده است.

 

چک