وبینار  سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی (قوانین و مقررات و راهبری سامانه مودیان قیاس)

تاریخ انتشار: 1402/05/17

وبینار 

سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

(قوانین و مقررات و راهبری سامانه مودیان قیاس)

ویژه مدیران مالی و حسابداران شرکت ها

در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1402

ساعت 11:00- 13:00

با تدریس : مهدی نجفی و حسین قاسمی

برگزار گردید.

لینک وبینار و فایل pdf مطالب را در ادامه خواهید دید.

yun.ir/5yz5pb

yun.ir/pdf_presentation

 

آموزش