اعمال محدودیت عملیات کارت به کارت

تاریخ انتشار: 1402/11/15

ارائه خدمات کارت به کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی محدود خواهد شد

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه شماره ۰۲/۶۵/۰۱/۱۵۰۲ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ خطاب به دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد که در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد.

لازم به توضیح است که اعمال این محدودیت تنها مربوط به خدمات کارت به کارت بوده و مشمول سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نخواهد شد و به دریافت داده های اطلاعاتی قابل اتکاء امکان تسری آن به سایر ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.