مشمولین ارسال صورتحساب الکترونیکی ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: 1402/12/23

براساس اطلاعیه‌های منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، اشخاص حقیقی که فروش آن‌ها از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عبور کند، از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان هستند.
برهمین اساس، مودیانی که فروش آن‌ها تا پایان پاییز سال جاری به مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال برسد، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳، مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان هستند. لذا مودیان حقیقی باید با توجه به این موضوع ساز و کارهای لازم جهت ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود را فراهم نمایند.


 

مشمولین ارسال صورتحساب الکترونیکی 1403

 

مشمول مالیات
صورتحساب مالی