وبلاگ چگونه با قیاس عملیات پایان سال مالی را انجام دهیم؟

چگونه با قیاس عملیات پایان سال مالی را انجام دهیم؟

1396/02/31

ثبت اسناد پایان سال سه مرحله دارد و در قیاس+ به ترتیب زیر می‌باشد:

  • ثبت سند بستن حساب های موقت
  • ثبت سند افتتاحیه
  • ثبت سند اختتامیه

 نحوه‌ی ثبت سند بستن حساب های موقت : جهت انجام این کار در سیستم حسابداری و در منوی عملیات پایان سال به زبانه‌ی بستن حساب های موقت بروید.

سال مالی

ابتدا برای بستن حساب های موقت که شامل حساب های درآمد، فروش و هزینه می‎باشد، باید یک حساب دائم در سرفصل موقت (حقوق صاحبان سهام/ سود و زیان / سود و زیان انباشته / سود و زیان سال جاری) تعریف کرده و از فیلد شماره حساب عملکرد سالیانه آن را انتخاب کنیم.

سال مالی

سپس دکمه‌ی عملیات سند و گزینه‌ی محاسبه بستن سند حساب های موقت را زده و از فرم باز شده حساب ها را انتخاب کرده ( از طریق دکمه های میانه ی فرم حساب ها را به پایین فرم منتقل می‌کنیم ) و دکمه تایید را می‌زنیم. سپس کل حساب ها را در قسمت لیست آرتیکل ها نشان می‌دهد و بعد از چک کردن آنها، از دکمه‌ی عملیات سند گزینه‌ی ثبت سند را می‌زنیم.

نحوه‌ی ثبت سند افتتاحیه : جهت انجام این کار در سیستم حسابداری و در منوی عملیات پایان سال به زبانه‌ی سند افتتاحیه بروید. ابتدا سال مالی جدید را انتخاب می کنیم. سپس سال مالی مبدا را انتخاب می‌کنیم و از دکمه عملیات سند، محاسبه‌ی سند افتتاحیه را زده و در این حالت باید در لیست آرتیکل ها حساب ها را نشان دهد.

سال مالی در صورتی که سند تراز بود می‌توانیم دکمه ی عملیات سند و گزینه‌ی ثبت سند را بزنیم. ( اگر سند نیاز به اصلاح دارد می‌توانیم از گزینه ی انتقال به فرم سند حسابداری استفاده کرده و سند را ویرایش کنیم.) نکته : اگر بخواهیم از سال قبل مانده‌ی برخی حساب ها مانند اسناد دریافتی و پرداختی را به سال بعد منتقل کنیم، می‌توانیم از قسمت حساب های تفصیلی استفاده و حساب ها را در سند افتتاحیه اضافه کنیم.

نحوه ی ثبت سند اختتامیه  : جهت انجام این کار در سیستم حسابداری و در منوی عملیات پایان سال به زبانه ی سند اختتامیه بروید. سال مالی ابتدا به سال مالی قبل رفته یعنی سال مالی سیستم را به سال قبل تغییر می‌دهیم سپس از دکمه ی عملیات سند، گزینه‌ی محاسبه‌ی سند اختتامیه را انتخاب می‌کنیم. هنگامی که لیست حساب ها را در لیست آرتیکل ها مشاهده کردیم دکمه‌ی ثبت سند را می‌زنیم. ( سند اختتامیه باید از نظر تراز و مبلغ با سند افتتاحیه مطابق هم باشند). برای ویرایش حساب ها نیز گزینه ی انتقال به فرم سند حسابداری را کلیک و ویرایش می‌نماییم.

سال مالی
نرم افزار فروش خدمات

نرم افزار فروش خدمات

از عمده مزایای سیستم خدمات پس از فروش، یکپارچگی و قرارگرفتن آن در کنار سایر سیستم‌های قیاس مانند حسا
بسته نرم افزار خدماتی قیاس

بسته نرم افزار خدماتی قیاس

امروزه امکان صدور فاکتور خرید و فروش در فرآیند فروش مجموعه هایی که انواع خدمات را به مشتریــان ارائه
نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

حسابداری بازرگانی قیاس، جریان خرید و انبار داری و فروش کالا را با تمام الزامات آن پشتیبانی می‌کند. ی
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا