پروانه کسب چیست ؟

تاریخ انتشار: 1399/12/24

پروانه کسب چیست ؟

برای راه اندازی هر نوع کار و اشتغال نیاز است که پروانه کسب داشته باشید .طبق قانون با داشتن پروانه کسب می‌توانید در زمینه‌ی کسب و کار فعالیت داشته باشید. 

برای چه مشاغلی باید پروانه کسب دریافت کنیم؟

برای شروع و ادامه فعالیت یک واحد صنفی باید مجوز یا پروانه کسبی از مراجع مربوطه دریافت شود. واحد صنفی معمولاً شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشغول به یکی از فعالیت‌های صنفی باشد یا در آن سرمایه‌گذاری کرده باشد. مشاغلی که در زمینه‌های تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و خدمات فعالیت دارند، جزء مشاغل و واحد‌های صنفی به ‌شمار می‌آیند. به این ترتیب هر ‌فرد و یا کسب‌و‌کاری بعد از مشخص کردن مکانی مناسب برای فعالیت خود باید به دنبال اخذ مجوز‌های لازم و پروانه کسب برای فعالیت خود باشد. برای دریافت پروانه کسب از کجا شروع کنیم؟ چه مراحلی را باید طی کنیم؟

1ـ متقاضی پروانه کسب باید به سامانه اصناف  مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کد اقدام نماید.

2- مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت تقاضا، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا به وی ابلاغ کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد.

3-پس از قبول تقاضا ( یا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر ) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است، استعلام ‌های مورد نیاز را صادر و دستگاه‌های استعلام شونده نیز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.

4- متقاضی موظف است حداکثر ظرف سه ماه، مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب را تهیه و از طریق سامانه اصناف ارسال نماید. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد شد.

5- مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن و با رعایت ضوابط، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. در صورتی که فرد تقاصا دهنده پروانه کسب معترض به رد درخواست خود باشد و یا در مدت مقرره پاسخ ندهد، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم کند. ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت مربوطه تسلیم نماید. کمیسیون نظارت، کمیسیونی است که برای برقراری ارتباط و ایجاد‌ هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای ‌وظایف و اختیارات آن‌ها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان‌ تشکیل می‌شود. کمیسیون نظارت، موظف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام دارد، نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.  

بیشتر بخوانید :نرم افزار حسابداری قیاس 

  مدارک مورد نیاز پروانه کسب چیست؟

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز  تأسیس برای اشخاص حقوقی عبارت است از:  مدارک هویتی مدیرعامل (شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت)، مدارک هویتی اعضای هیئت مدیره ( شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت)، مدارک هویتی سهام دار (شناسنامه، کارت ملی ).

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تأسیس برای اشخاص حقیقی عبارت است از: شناسنامه و کارت ملی مالک ، کارت پایان خدمت ، شماره تماس ثابت و شماره همراه ، کدپستی و آدرس شکایت به رد درخواست پروانه کسب.  

روند انتقال پروانه کسب چیست؟

اگر فرد بخواهد جواز کسب خود را به شخص دیگری واگذار کند، باید درخواست خود را به صورت کتبی بنویسد و آن را به اتحادیه ارائه کند. در صورتی که فرد شرایط قانونی را داشته باشد، اتحادیه با توجه به مقررات پروانه کسب متقاضی را باطل می‌کند و پروانه جدیدی صادر می‌کند که در آن نام فرد قید شده است. در صورتی که دارنده پروانه کسب ورشکست شود قیم می‌تواند با رعایت قوانین برای انتقال صنف اقدام کند. اگر فردی که دارای جواز کسب باشد، حقوقی که از واحد صنفی به دست می‌آید مربوط به ورثه می ‌باشد. در صورتی که ورثه دارای شروط فردی باشد می‌تواند در ظرف 2 سال با رعایت تمامی مقررات برای اخذ جواز کسب اقدام کند. پس از اینکه تاریخ انقضا تعیین شده به پایان رسید پروانه متوفی هیچگونه اعتباری ندارد.  

مدت زمان اعتبار پروانه کسب چقدر است؟

باید در مورد مدت زمان اعتبار پروانه کسب مورد نظر خود اطلاعات کافی را داشته باشید. در واقع این مدت زمان 5 ساله است و بعد از زمان تعیین شده انقضای آن به اتمام می‌رسد که باید برای تمدید آن اقدامات لازم را انجام دهید.

  فروش اخذ پروانه در چه صورتی امکانپذیر است؟

در خیلی موارد افرادی قصد دارند که کار خرید و  فروش اخذ پروانه را انجام دهند در این مورد باید بیان کرد که خریدن اخذ پروانه یا هر گونه فروش آن به صورت غیرقانونی ممنوع می‌ باشد .

تفاوت پروانه کسب دائم و موقت چیست؟

پروانه کسب به دو صورت موقت و دائم صادر می‌شود. اعتبار پروانه کسب موقت یک ساله بوده و تنها برای یک بار صادر می‌شود. در پایان این مدت اتحادیه به صاحب واحد صنفی سی روز مهلت می‌دهد تا برای تبدیل پروانه کسب موقت به دائم اقدام کنید. در صورتی که با پایان مهلت سی روزه موفق به تکمیل مدارک و تبدیل پروانه کسب نشوید، مجوز واحد صنفی شما باطل شده و فعالیت آن غیر قانونی خواهد بود. پروانه کسب دائم نیز اعتباری پنج ساله دارد و با پایان یافتن این مهلت، باید نسبت به تمدید آن اقدام کنید. برای تمدید پروانه کسب باید مجدد مدارک لازم را ارائه کرده و هزینه آن را پرداخت کنید. در صورتی که پروانه کسب شما مفقود شده یا صدمه دیده باشد، باید دوباره نسبت به دریافت آن اقدام کنید.  

نقش مباشر در پروانه کسب چیست؟

اگر شرکت مذکور بخواهد در بیش از یک مکان فعالیت نماید برای مکان‌های دیگر هنگام صادر کردن پروانه کسب بر اساس مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای شخص معرفی شده به وسیله مدیرعامل و یا احد از شرکاء (معرفی شده باشند) با رعایت بقیه قوانین مربوطه تا سقف تعدادی که کمیسیون نظارت هر شهر تصویب نماید کارت مباشرت صادر خواهد شد.

 مطالعه کنید :‌ نرم افزار حسابداری قیاس 

در صورت احتیاج به فعالیت در محل غیر از محل قانونی افراد حقوقی بعد از تصویب کمیسیون نظارت مربوطه یک پروانه کسب به نام شرکت و با ذکر مشخصات نماینده قانونی آن شرکت به معرفی مدیر عامل افراد حقوقی در خواست کننده در صورت احراز دیگر وضعیت صادر و برای اداره بیش از یک واحد صنفی برای افرادی که مدیر عامل کتباً معرفی می‌نماید با رعایت مفاد تبصره یک همین ماده کارت مباشرت صادر خواهد گردید.  

پروانه کسب