پدر اقتصاد مدرن

تاریخ انتشار: 1402/11/23

 

پدر اقتصاد مدرن به‌طور معمول به آدمی با نام "آدام اسمیت" اشاره دارد. او یکی از اقتصاددانان بزرگ تاریخ است که در قرن هجدهم میلادی فعالیت خود را آغاز کرد. آدام اسمیت نظریه‌های مهمی را در زمینه‌های اقتصاد و اقتصاد سیاسی ارائه داد. اثر معروف او به نام "ثروت ملل" یا "پایه‌گذاری اقتصاد سیاسی" (به انگلیسی: "The Wealth of Nations" یا "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations") که در سال ۱۷۷۶ منتشر شد، به عنوان یکی از مهم‌ترین کتاب‌های تاریخ اقتصاد شناخته می‌شود. او به عنوان "پدر اقتصاد مدرن" شناخته می‌شود زیرا نظریه‌ها و مفاهیمی که ارائه کرد، تأثیر بسزایی در توسعه علم اقتصاد و اصول اقتصادی جامعه‌های مدرن داشته‌اند.

آدام اسمیت (Adam Smith)، اقتصاددان و فیلسوف اسکاتلندی بود که در زمینه‌های اقتصاد، فلسفه، و علوم اجتماعی فعالیت داشت. او در تاریخ ۵ ژوئن ۱۷۲۳ متولد شد و در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۷۹۰ درگذشت. آدام اسمیت به خاطر آثار بسیار مهمی که در زمینه اقتصاد و فلسفه تألیف کرده است شناخته می‌شود.

آثار معروف او شامل "پایه‌گذاری اقتصاد سیاسی" یا "ثروت ملل" می‌شود که در آن نظریه‌های مهمی در مورد اقتصاد بازار و ارزش افزوده، تقسیم کار، و اهمیت رقابت را ارائه داده است. این کتاب به عنوان یکی از مهم‌ترین اثار در تاریخ اقتصاد شناخته می‌شود و نقطه عطفی در توسعه علم اقتصاد محسوب می‌شود. علاوه بر "پایه‌گذاری اقتصاد سیاسی"، آدام اسمیت نیز اثرهایی در زمینه فلسفه و اخلاق ارائه کرده است، از جمله کتاب "نظریه اخلاقی" (The Theory of Moral Sentiments). این کتاب به بررسی مفهوم اخلاق از دیدگاه عواطف انسانی می‌پردازد و به عنوان یکی از مبانی اخلاقیات فلسفی مدرن محسوب می‌شود.

مهم‌ترین آثار آدام اسمیت

آدم اسمیت، اقتصاددان و فیلسوف معروف اسکاتلندی، بسیاری از آثار مهم در زمینه اقتصاد، فلسفه، و علوم اجتماعی تألیف کرده است. اما دو آثار بسیار مهم و معروف از آثار او عبارتند از:

 1. ثروت ملل (The Wealth of Nations):

 • این کتاب در سال ۱۷۷۶ منتشر شد و به عنوان یکی از مهم‌ترین اثار در تاریخ اقتصاد شناخته می‌شود.
 • آدم اسمیت در این کتاب به تحلیل نظام اقتصادی اجتماعی می‌پردازد و اصول و قوانینی برای توسعه اقتصادی ارائه می‌دهد. او بررسی می‌کند که چگونه تقسیم کار، نظام مالی، تجارت و دولت باید در اقتصاد یک کشور تنظیم شوند.
 • "ثروت ملل" به عنوان یکی از مهم‌ترین اثار در تاریخ اقتصاد شناخته می‌شود و نقطه عطفی در توسعه علم اقتصاد محسوب می‌شود.
 1. نظریه اخلاقی (The Theory of Moral Sentiments):

 • این کتاب در سال ۱۷۵۹ منتشر شد و اولین اثر اسمیت در زمینه فلسفه و اخلاق است.
 • آدم اسمیت در این کتاب به بررسی اصول و مبانی اخلاقی انسان از دیدگاه عواطف انسانی می‌پردازد. وی معتقد بود که اخلاق انسانی باید از طریق توجه به عواطف و احساسات انسانی تعیین و شناخته شود.
 • "نظریه اخلاقی" به عنوان یکی از مبانی اخلاقیات فلسفی مدرن محسوب می‌شود و تأثیر زیادی بر روی فلسفه اخلاق و ادراک اخلاقیات انسانی دارد.

این دو آثار به عنوان مهم‌ترین آثار آدم اسمیت شناخته می‌شوند که تأثیرات بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصاد، فلسفه و علوم اجتماعی داشته‌اند.

پدر اقتصاد مدرن
آدام اسمیت

کتاب « ثروت ملل » به چه دلیل شهرت یافت ؟

ثروت ملل (The Wealth of Nations) کتابی از آدام اسمیت است که در سال ۱۷۷۶ منتشر شد. این کتاب به عنوان یکی از مهم‌ترین اثار در تاریخ اقتصاد شناخته می‌شود و نقطه عطفی در توسعه علم اقتصاد محسوب می‌شود. در این کتاب، آدام اسمیت به تحلیل نظام اقتصادی اجتماعی و ارائه اصول و قوانینی برای توسعه اقتصادی پرداخته است.

مطالب کتاب "ثروت ملل" را می‌توان به‌طور خلاصه به شرح زیر خلاصه کرد:

 1. تقسیم کار و توسعه اقتصادی: آدام اسمیت به بررسی تأثیر تقسیم کار بر رشد و توسعه اقتصادی پرداخت. وی معتقد بود که تقسیم کار باعث افزایش بهره‌وری و افزایش تولید در اقتصاد می‌شود.

 2. نقش بازار و قوانین عرضه و تقاضا: اسمیت به مطالعه نقش بازار و قوانین عرضه و تقاضا پرداخت و تأثیر آن‌ها بر قیمت‌ها و توزیع منابع را بررسی کرد.

 3. نظام مالی و نقش ارزش افزوده: اسمیت به بررسی نقش نظام مالی و ارزش افزوده در توسعه اقتصادی پرداخت و تأثیر آن‌ها بر ایجاد ثروت ملل را بررسی کرد.

 4. تجارت و تأثیر آن بر اقتصاد: اسمیت به بررسی تجارت و تأثیر آن بر اقتصاد و توسعه صنایع مختلف پرداخت.

 5. نظام مالی و مالیات: اسمیت به بررسی نقش نظام مالی و مالیات در تنظیم اقتصاد و تأثیر آن بر توزیع درآمد و ثروت پرداخت.

این خلاصه‌ای از مطالب کتاب "ثروت ملل" تا حد زیادی از مفاهیم و اصول اساسی کتاب را پوشش داده است. این کتاب به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع در حوزه اقتصاد شناخته می‌شود و تأثیر زیادی بر روی توسعه علم اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی دارد.

نظریه دارایی ملت ها چیست؟

"نظریه دارایی ملت‌ها" (Theory of National Wealth) یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد است که به تعدادی از اقتصاددانان بزرگ، از جمله آدام اسمیت، پرداخته شده است. این نظریه بر اساس ایده‌ای اصلی است که ثروت و پیشرفت یک ملت بر پایه دارایی‌های طبیعی، انسانی و سرمایه‌ای آن ملت تعیین می‌شود.

در این نظریه، دارایی‌های ملت به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

 1. دارایی‌های طبیعی: شامل منابع طبیعی مانند نفت، گاز، معادن، آب، خاک و منابع طبیعی دیگر است.

 2. دارایی‌های انسانی: شامل سرمایه‌های انسانی مانند دانش، مهارت‌ها، توانمندی‌های فنی و توانایی‌های کاری افراد است.

 3. دارایی‌های سرمایه‌ای: شامل سرمایه‌های مالی مانند پول، سهام، اوراق بهادار و همچنین سرمایه‌های فیزیکی مانند تجهیزات، ساختمان‌ها و سایر دارایی‌های مادی است.

این نظریه بر این اصل استوار است که افزایش دارایی‌های یک ملت به معنای افزایش ثروت و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی آن ملت است. از این رو، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور توسعه و بهبود دارایی‌های طبیعی، انسانی و سرمایه‌ای یک ملت بسیار مهم و حیاتی است.

آدام اسمیت مفهوم تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند

مفهوم "تولید ناخالص داخلی" (Gross Domestic Product - GDP) به‌طور مستقیم به آدام اسمیت بازنمی‌گردد. این مفهوم به طور عمده توسط اقتصاددانان دیگر توسعه یافته است. اما می‌توانیم به نحوی مفهوم تولید ناخالص داخلی را با مفاهیمی که آدام اسمیت بررسی کرده است، مرتبط دانست.

آدام اسمیت در کتاب "ثروت ملل" بررسی‌هایی درباره تولید و توزیع ثروت در جوامع انجام داده است. وی به تأثیر تقسیم کار، تجارت و سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی پرداخته است. او معتقد بود که تقسیم کار منجر به افزایش بهره‌وری و افزایش تولید می‌شود، که این مسئله به طور غیرمستقیم می‌تواند با مفهوم تولید ناخالص داخلی مرتبط باشد. تولید ناخالص داخلی به میزان ارزش کالاها و خدمات تولیدی در یک کشور در یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در تعیین ابعاد و رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مفهوم شامل ارزش کالاها و خدمات تولیدی در مراحل مختلف تولید (از جمله مصرف نهایی، سرمایه‌گذاری و صادرات)، بدون در نظر گرفتن میزان تولید کالاها و خدماتی که به منظور تعویض برای مصرف نهایی یا سرمایه‌گذاری تولید می‌شوند، است.

به‌طور کلی، تولید ناخالص داخلی می‌تواند به مفاهیمی که آدام اسمیت درباره تولید، تجارت و توزیع ثروت بررسی کرده است، مرتبط باشد، اما خود مفهوم تولید ناخالص داخلی مفهوم توسط اقتصاددانان بعدی توسعه یافته است.
جمع‌بندی

در این گفتگو، مفاهیم و آثار مهم آدام اسمیت، از جمله "ثروت ملل" و "نظریه اخلاقی" به عنوان دو بخش اصلی از آثار او مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، مفاهیم اقتصادی مهمی مانند تولید ناخالص داخلی و دارایی ملت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. اسمیت به عنوان یکی از بنیان‌گذاران علم اقتصاد مدرن شناخته می‌شود که به تحلیل عمیقی از روابط اقتصادی، اجتماعی و فلسفی پرداخته است. از آثار او بسیاری از مفاهیم اساسی در حوزه اقتصاد و فلسفه به‌وجود آمده است که تاکنون تأثیر زیادی در توسعه علم اقتصاد و ارزشگذاری اخلاقیات انسانی داشته‌اند.
گروه نرم افزار حسابداری قیاس امیدوار است مطالب گفته شده در این مقاله به شما کمک کرده باشد تا در مورد اقتصاد مدرن اطللاعات کافیو مفید به دست آورده باشید.

adam smith
father of modern economics
آدام اسمیت
پدر اقتصاد