نکات ساده حسابداری برای داشتن فروشگاهی موفق

تاریخ انتشار: 1396/01/19

چگونه میزان موجودی انبار را در پایان هر ماه سریع و ساده تخمین بزنیم؟

فرض کنید فروشگاهی دارید که هر کالا به طور متوسط 200 هزار تومان به فروش می‌رود و هزینه خرید آن 140 هزار تومان است. بنابراین 70% (140/200*100=70) از فروش هر کالایی، مربوط به هزینه خرید آن کالا است.  

اگر در پایان بهمن ماه موجودی انبار شما 100 میلیون تومان بوده و در طول اسفند نیز 180 میلیون تومان کالای جدید خریده باشید، بنابراین در اسفند ماه، مجموعا 280 میلیون تومان کالا برای فروش دارید. فرض کنید تا پایان اسفند 300 میلیون تومان فروش داشته باشید. با توجه به اینکه 70 درصد از قیمت فروش هر کالای مربوط به هزینه خرید آن است، بنابراین 210 میلیون تومان (300*70%=210) از موجودی انبار شما به فروش رفته است.

برای آنکه در پایان اسفند بدانید که چه میزان موجودی انبار برای شما باقی مانده است، کافی است که از 280 میلیون تومان موجودی انبار اولیه، 210 میلیون تومانی که فروخته اید را کم کنید.

نتیجه 70 میلیون تومان انبار در پایان اسفند ماه خواهد بود.

درصد هزینه فروش = قیمت خرید / قیمت فروش *100 = 70% موجودی اولیه انبار = 100میلیون موجودی خریداری شده = 180 میلیون موجودی جدید انبار = 280 میلیون میزان فروش = 300 میلیون هزینه فروش = میزان فروش * درصد هزینه فروش = 210 میلیون باید توجه داشته باشید که این روش تنها برای تخمین سریع موجودی انبار است، و در صورت های مالی سالیانه باید موجودی انبار را با دقت بالایی محاسبه کنید.

برای آنکه بتوانید بدون دانش حسابداری، به تنهایی از عهده مدیریت مالی فروشگاه تان برآیید، کم هزینه ترین و آسان ترین راه استفاده از یک نرم افزار حسابداری فروشگاهی است که موجودی انبار، صورتهای مالی، خرید و فروش شما را مدیریت کند.

حسابداری فروشگاهی