مدیر اجرایی

مدیر اجرایی (مدیر عامل)

مدیر ارشد اجرایی کیست؟

یک مدیر اجرایی (مدیرعامل) بالاترین مقام اجرایی در یک شرکت است و مسئولیت اصلی آنها شامل تصمیم گیری های عمده شرکت ها، مدیریت عملیات و منابع عمومی یک شرکت است و به عنوان نقطه اصلی ارتباط بین هیئت مدیره و عملیات شرکت ها هستند. مدیرعامل اغلب موقعیتی در هیئت مدیره دارد.

عناوین مختلف دیگری برای مدیران اجرایی شامل مدیر عامل، رئیس اجرایی وجود دارد. نقش یک مدیرعامل از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است و بسته به اندازه شرکت و ساختار کلی آن است. در شرکت های نسبتا کوچک، مدیرعامل اغلب نقش بسیار مهمی را در شرکت ایفا می کند و بسیاری از تصمیمات کسب و کار را از جمله سطوح پایین تر از قبیل استخدام کارمندان می گیرد. با این حال، در شرکت های بزرگتر، مدیرعامل عموما تنها با استراتژی شرکت سطح بالا و رشد کلی آن را مدیریت می کند، زیرا اکثر وظایف دیگر به سایر مدیران یا ادارات مختلف اختصاص داده می شود.

مدیران اجرایی در واقع چه کاری انجام می دهند؟

مدیران شرکت ها چشم انداز سازمان خود را تنظیم می کنند و در نتیجه مدیران شرکت های بزرگ، گاهی اوقات به سطح شهرت می رسند. به عنوان مثال، مارک زوکربرگ مدیر عامل شرکت فیس بوک (FB) یک نام خانوادگی است.

مدیر اجرایی

تفاوت بین مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

در حالی که مدیر اجرایی جنبه های عملیاتی یک شرکت را هدایت می کند، هیئت مدیره شرکت را به طور کلی نظارت می کند و رهبر هیئت مدیره را رئیس می نامد. هیئت مدیره قدرت تصمیمات مدیر عامل را لغو می کند، اما رئیس هیئت مدیره قدرت را برای لغو هیئت مدیره ندارد. در عوض، رئیس یکی از اعضای دیگر هیئت مدیره است. در برخی موارد مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره می تواند همان فرد باشد، اما بسیاری از شرکت ها این نقش را بین دو نفر تقسیم می کنند.

تفاوت بین مدیر عامل و مدیر مالی

اصطلاح "CFO" به مدیر مالی اصلی یک شرکت اشاره دارد. در حالی که مدیران اجرایی از عملیات عمومی مراقبت می کنند، مدیران مالی توجه ویژه ای به مسائل مالی دارند. CFO یک نقاط قوت مالی شرکت را تحلیل می کند و توصیه هایی را برای بهبود آن ارائه می دهد. CFO همچنین جریان نقدی را دنبال می کند و از برنامه ریزی مالی شرکت، مانند سرمایه گذاری و ساختار سرمایه، مراقبت می کند.

مدیر اجرایی

چگونه یک تغییر در قیمت سهام مدیر عامل تاثیر می گذارد؟

تغییر در قیمت سهام هنگامی که یک مدیر عامل جدید مسئولیت شرکت را بر عهده می گیرد می تواند به علت عوامل متعدد رخ دهد، و بسیاری از این عوامل بر اساس درک بازار از چگونگی عملکرد مدیر عامل جدید از شرکت برای پیشرفت رو به جلو است. صرف نظر از اینکه آیا تغییر برنامه ریزی شده یا نتیجه ی شرایط غیر منتظره ای را مشمول خواهد شد، نحوه عملکرد سهام تا حدودی نشان دهنده نحوه مدیریت این شرکت است.

تغییر مدیرعامل، ریسک ضعف بیشتری را به پیش می برد، و حتی زمانی که انتقال بدون برنامه ریزی پیش برود، خطر بیشتری وجود دارد. این به این دلیل است که مدیر عامل جدید ممکن است استراتژی شرکت را به بدتر نحو تغییر دهد. مدیریت و دستورالعمل تعیین شده توسط مدیر عامل جدید، عوامل مهم برای سرمایه گذاران هستند که هنگام سرمایه گذاری در یک سهام تحت تغییر مدیریت، در نظر بگیرند.

سرمایه گذاران تمایل بیشتری نسبت به مدیران اجرایی جدید دارند که در حال حاضر با پویایی صنعت که در آن شرکت فعالیت می کند و چالش های خاصی که ممکن است با آن مواجه شوند آشنا باشد.

اعتبار همچنین یک عامل مهم است، به ویژه به این دلیل که سرمایه گذاران رکورد مدیر عامل را برای ایجاد ارزش سهامدار ارزیابی می کنند. این شجره را می توان در تعدادی از زمینه ها، از جمله توانایی رشد سهم بازار، کاهش هزینه ها یا گسترش به بازارهای جدید رشد، منعکس کرد.

علیرغم نگرانی های سرمایه گذاران اولیه، هیچ ارتباطی مثبت بین سهام شرکت در روز اعلام مدیر عامل جدید و نحوه انجام آن از آن زمان وجود ندارد.

A chief executive officer (CEO) is the highest-ranking executive in a company, and their primary responsibilities include making major corporate decisions, managing the overall operations and resources of a company, acting as the main point of communication between the board of directors and corporate operations, and being the public face of the company. A CEO often has a position on the board; in some cases, they are even the chair.

There are various other titles for CEOs, including managing director, president, and executive. The role of a CEO varies from one company to another depending on the company's size and overall structure. In relatively small companies, the CEO often has a much more hands-on role in the company, making most of the business decisions, including lower-level ones, such as the hiring of staff. However, in larger companies, the CEO typically deals with only the higher-level company strategy and directing its overall growth, as most other tasks are delegated to other managers or various departments.