مالیات چیست؟

مالیات چیست؟

 

در ماده 10 قانون محاسبات عمومی در پاسخ به پرسش مالیات چیست؟ این گونه نوشته شده است: درآمد عمـومی عبـارت اسـت از درآمـدهای وزارتخانـه هـا و موسـسات دولتـی و  سـود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمـد هایی کـه در قـانون بودجـه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

مالیات در حقیقت مقدار پول یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تأمین کالا و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار بگیرد.

تفاوت عوارض با مالیات چیست؟

عوارض از نظر ماهوی و مبنایی با مالیات تفاوت ندارد. در واقع عوارض نوعی مالیات است که توسط نهادهای محلی صرف امور محلی می شود. در حقوق ایران، عوارض، مختص شهرداریها بوده و متعاقب ایجاد دهیاری ها در روستاهای کشور، جزیی از منبع درآمدی آنها نیز می باشد. عوارض  لزوماً دارای نرخ تناسبی یا تصاعدی نیست. 

هدف از وضع و پرداخت مالیات چیست؟

دولت‌ها برای جبران هزینه‌های خدماتی که به شهروندان انجام می‌دهند. از طریق سازمان مالیاتی اقدام می‌نمایند و البته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشور‌ها جبران هزینه نیست، زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می‌شود که بعد از جبران هزینه مهم‌ترین عامل وضع مالیاتی است؛ اما به طور عمومی، دولت به واسطه مالیات بخشی از هزینه های عمومی جامعه و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی را امکان پذیر می سازد. می توان گفت تامین سرمایه لازم جهت انجام پروژه ها، ارائه خدمات عمومی و تامین هزینه فعالیت های دولت، هدف های اصلی وضع مالیات هستند.

 

بررسی انواع مالیات

انواع مالیات

مالیات های مستقیم

1.1. مالیات بر دارایی: اساس و مبنای مالیات بر دارایی، ثروت مسئول پرداخت مالیات (مودی) است. این نوع از مالیات خودش به دو دسته تقسیم می شود:

1.2. مالیات بر ارث: مهم ترین نوع مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث است. مالیاتی است که از اموال و دارایی های شخص که پس از فوت وی باقی می ماند، دریافت می شود.

1.3. مالیات حق تمبر: مالیات حق تمبر از انواع مالیات های مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مودی دریافت می شود.

1.4. مالیات بر درآمد: در این نوع از مالیات، درآمد افراد و شرکت ها (و نه ثروت آنها) مبنای مالیات است. شاید بتوان گفت که مالیات بر درآمد اشخاص مهم ترین نوع مالیات است، مانند مالیات بر درآمد املاک،حقوق، درآمد مشاغل،درآمد کشاورز،درآمد اشخاص حقوقی

 

مالیات های غیرمستقیم

 2.1. مالیات بر واردات:

این نوع از مالیات ها اصولا تابع سیاست های کلان بازرگانی و شرایط اقتصادی کشورها هستند و به غیر از اینکه یکی از راه های درآمدزایی دولت ها هستند، معمولا برای حمایت از صنایع داخلی نیز به کار گرفته می شوند. این دسته  ممکن است بر اساس قیمت و ارزش کالاهایا بر اساس ویژگی ها و مشخصات آنها (مانند حجم، وزن و…) تعیین و دریافت شوند و به سه صورت از مودیان وارد کننده دریافت می گردد که عبارتند از: عوارض گمرکی، سود بازرگانی، عوارض بر واردات اتومبیل

2.2. مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات:

مصرف کنندگان کالا های خاص در زمان خرید آن کالا پرداخت می کنند. به این ترتیب هر شخصی که میزان بیشتری از آن کالا را مصرف کند، در نهایت مالیات بیشتری پرداخت می کند. گرچه این مورد نهایتا به وسیله مصرف کننده نهایی پرداخت می شود، اما وظیفه قانونی پرداخت آن به دولت به عهده تولیدکنندگان و فروشندگان است.

2.3 .مالیات بر ارزش افزوده:

 تفاوت بین کالا و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری شده در دوره ای مشخص است. مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و همچنین صادرات و واردات آنها را شامل می شود.

نکته: تفاوت بین مالیات مستقیم و غیر مستقیم:

به طور کامل توسط یک مالیات دهنده و مستقیم به دولت پرداخت می شود. این نیز به عنوان مالیات تعریف می شود که در آن وظیفه و همچنین هزینه پرداخت  به همان فرد تعلق می گیرد. این مورد توسط دولت بر اساس نوع مالیات اعمال می شود. انواع عمده مالیات مستقیم عبارتند از:

مالیات بر درآمد: با توجه به مقررات مالیاتی که توسط این اداره بر درآمد تعریف شده است، همان شخص آن را پرداخت می کند.

مالیات شرکت: پرداخت شده توسط شرکت ها بر اساس سود خود.

مالیات ثروت: بر ارزش اموال که شخص دارد نگهداری می شود.

وظیفه املاک: پرداخت شده توسط یک فرد در مورد ارث.

مالیات هدیه: فردی که هدایای مالیاتی دریافت می کند که به دولت می پردازد.

مالیات مزایای اضافی: پرداخت شده توسط یک کارفرما که مزایای اضافی را به کارکنان ارائه می کند و توسط دولت جمع آوری می شود.

مالیات غیر مستقیم، همانطور که در بالا ذکر شد، شامل این مالیات است که در آن مسئولیت پرداخت مالیات بر کسی که پس از آن بار مالیاتی را به فرد دیگری تغییر می دهد.

الف.بنابراین، تفاوت اصلی مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم، توان مالیات دهندگان است که بار مالیات را به دیگران تغییر دهد. مالیات مستقیم شامل انواع مالیاتی مانند مالیات بر درآمد، مالیات شرکت، مالیات بر ثروت، مالیات هدیه، مالیات بر درآمد و غیره. برخی از نمونه های مالیات غیرمستقیم عبارتند از: مالیات بر فروش، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خدمات، مالیات تفریحی، وظیفه سفارشی و غیره. فهرستی جامع از مالیات نیست و انواع مالیات ها توسط دولت در موارد خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

اکثر کشورها داراییک سیستم مالیاتی هستند که برای پرداختن به نیازهای عمومی و مشترک / توافق ملی و عملکرد دولت به پرداخت مالیات بر درآمد سالانه فردی، برخی از مقیاس ها بر اساس مقادیر درآمد سالانه، و برخی از کشورها تقریبا بدون مالیات و یا نرخ مالیات بسیار پایین براییک منطقه خاص از مالیات. بعضی از کشورها مالیات بر درآمد شرکت ها و سود سهام را پرداخت می کنند؛ این اغلب به عنوان مالیات دوگانه به حساب می آید زیرا سهامداران (فردی) فردی که این پرداخت را از شرکت دریافت می کنند، برخی از مالیات بر درآمد شخصی را نیز پرداخت خواهند کرد.

 

ب.بروز و تأثیر:

تفاوت بعدی، این است که مالیات مستقیم اتفاق می افتد و یک شخص را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که مالیات غیر مستقیم بواسطه یک فرد متفاوت اتفاق می افتد در حالی که تأثیر دیگری را احساس می کند. به این دلیل است که مالیات مستقیم بر درآمد یک فرد، درآمد شرکت، یا مالیاتیا اموال متعلق به آن تعلق میگیرد. از سوی دیگر، مالیات غیر مستقیم از فردی دریافت می شود که حامل مالی نهایی نیست. فردی که مالیات غیرمستقیم جمع آوری می کند، به عنوان واسطه ای با هدف صرفه جویی مالیات ها عمل می کند و سپس آنها را به دولت تحویل می دهد.

 

ج.انتقال بار:

تفاوت زیادی وجود دارد که مالیات مستقیم را نمی توان انتقال داد در حالی که مالیات های غیر مستقیم را می توان از یک شخص به دیگری تغییر داد. برای کسی چالش دارد که تعهدات مالیات بر درآمد را از یک نفر به دیگرییا از یک شخص به دیگری تغییر دهد، بدین معنی که در نهایت این هزینه ها پرداخت خواهد شد. این برای مالیات های غیرمستقیم نیست که به آسانی قابل انتقال از یک شخص به دیگری می باشد. یک فروشگاه خرده فروشی که مالیه مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت است، این بار را به مصرف کننده نهایی محصولات منتقل می کند، بنابراین خود را در مقابل پرداخت مالیات های غیر مستقیم محافظت می کند.

 

د.از بین بردن:

تفاوت سوم این است که می توان از پرداخت مالیات مستقیم اجتناب کرد، در حالی که برای فرار از پرداخت مالیات غیرمستقیم دشوار است. مردم نمی توانند درآمد خود را افشا کنند و بدین ترتیب مالیات بر درآمد را پرداخت نکنند. علاوه بر این، سازمان ها دارای استراتژی های خاصی هستند که از آنها استفاده می کنند تا بتوانند از پرداخت مالیات مستقیم به دولت اجتناب کنند، مانند اعلام سود ناخالص، پرداخت بخش زیادی از سود خود در سود سهام، یا داشتن وام های عظیم بدهی که دولت مجبور به پرداخت آن نیست. با این وجود، افراد یا سازمان ها برای جلوگیری از پرداخت مالیات غیرمستقیم استراتژی پیچیده ای دارند. زیرا آنها به اکثر کالاها و خدماتی که مردم خریداری می کنند، متصل می شوند. این بدان معنی است که هر بار که شخصییک محصول یا خدمات را خریداری می کند، مالیات غیر مستقیم را پرداخت می کند.

 

ذ. تأثیر بر تورم:

تاثیر هر دو مالیات مستقیم و غیرمستقیم بر تورم متفاوت است. مالیات مستقیم در کاهش تورم اقتصاد کمک می کند؛ آنها قدرت خرید افراد را کاهش می دهند، زیرا بخش قابل توجهی از درآمد آنها را کاهش می دهد. این کار موجب کاهش تقاضای کل می شود زیرا مردم درآمد قابل استفاده ندارند که می توانند از آنها برای درخواست کالا و خدمات موجود در بازار استفاده کنند. از سوی دیگر، مالیات های غیر مستقیم در افزایش تورم در اقتصاد نقش مهمی دارند. از آنجا که بیشتر مردم خرید می کنند، کمتر مالیات غیرمستقیمی پرداخت می کنند، به این ترتیب آنها را تشویق به خرید بیشتر می کنند و منجر به افزایش تقاضای کل می شود، که ممکن است در صورت عدم عرضه مناسب کالاها و خدمات مورد نیاز منجر به تورم شود.

 

ه.هزینه های مربوط به مجموعه:

هزینه ها و تکنیک های مربوط به جمع آوری مالیات های غیر مستقیم کمتر از این جهت است که نقاط جمع آوری قطعی وجود دارد و تنها درصد معینی از افراد ذکر شده است.

خرید کالاها و خدمات شامل مالیات مستقیم نیست، زیرا شامل کسرهای زیادی است که گاهی اوقات می تواند هزینه بر و وقت گیر باشند. مقامات جمع آوری مالیات همیشه ترجیح داده اند مالیات های غیرمالی را در مقایسه با اولویت جمع آوری مالیات مستقیم به دلیل هزینه ها و مشاغل دخیل بدانند. با این حال، مالیات مستقیم بخش کوچکی از افرادی را که به دلیل درآمد متهم هستند استخدام می کنند. علاوه بر این، تعداد اندکی از سازمانها نیز مالیات مییابند، زیرا بسیاری از شرکت ها به عنوان مالکیت خصوصی ثبت می شوند و با درآمد فردی نیز مالیات می گیرند در حالیکه بعضی از آنها حتی ثبت نام نمی کنند و این روند مالیاتی آنها را سخت می کند.

 

3..مالیات مبتنی بر دستمزد:

مالیات مبتنی بر دستمزد، مالیات بر درآمد کارگران اغلب توسط کارفرمایان تحت سیستم مالیاتی باقیماندهیا پرداختی به دست می آید. چنین جمع آوری ها لزوما مقادیر نهایی مالیات نیست، زیرا ممکن است کارگر برای جمع آوری درآمد دستمزد با سایر درآمد و یا کسر برای تعیین مالیات واقعی مورد نیاز باشد. محاسبه مالیات که می بایست پرداخت شود، ممکن است توسط دولت یا کارفرمایان بر اساس مصارف کمک هزینهیا فرمول ها انجام شود.

مالیات های بازنشستگی مانند تامین اجتماعی و یا بیمه های مالی نیزیک نوع مالیات بر درآمد هستند، هرچند که به طور کلی به آن اشاره نشده است. این مالیات به طور کلی با نرخ ثابت دستمزد یا درآمد خود اشتغالی به حداکثر مقدار هر سال اعمال می شود.

مالیات ممکن است به کارفرما، کارمند یا هر دو با همان نرخ های مختلف اعمال شود.

برخی از حوزه های قضایی نیزمالیات جمع آوری شده از کارفرمایان، بیمه بیکاری، مراقبت های بهداشتییا هزینه های مشابه دولت را تأمین می کنند.

مالیات بر حقوق و دستمزد مالیاتی است که به کارفرمایان و یا کارکنان اعمال می شود و معمولا به عنوان یک درصد از حقوق و دستمزد که کارفرمایان به کارکنان خود پرداخت می کنند محاسبه می شوند. مالیات بر حقوق و دستمزد به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود: کسر از دستمزد کارمند و مالیات توسط کارفرما بر اساس دستمزد کارمند پرداخت می شود. نوع اول مالياتي است كه كارفرمايان از پرداخت دستمزد كاركنان كه شامل ماليات مالياتي، پرداخت ماليات به عنوان درآمد يا پرداخت ماليات به عنوان ماليات هستند و اغلب شامل پيش پرداخت  مالیات بر درآمد، مشاغل اجتماعی و بیمه های گوناگون (مانند بیکاری و معلولیت). نوع دوم مالیات است که از وجوه خود کارفرما پرداخت می شود و به طور مستقیم مربوط به استخدام یک کارگر است. این می تواند شامل هزینه های ثابت باشد یا به طور معنی داری با حقوق کارمند مرتبط باشد. . بار اقتصادی مالیات حقوق و دستمزد تقریبا به طور کامل بر کارگر تقلیل مییابد، صرف نظر از این که آیا مالیات توسط کارفرما یا کارمند مجددا تخلیه می شود، به عنوان سهم کارفرمایان از مالیات بر درآمد به کارگران در قالب دستمزدِ کمتری نسبت به سایر موارد پرداخت می شود.

از آنجا که مالیات بر حقوق و دستمزد منحصرا بر حقوق و دستمزد است و نه به بازگشت به سرمایه گذاری های مالی و فیزیکی، مالیات بر حقوق و دستمزد ممکن است به سرمایه گذاری در سرمایه انسانی مانند تحصیلات عالی کمک کند.

استراتژی ها اجتناب از مالیات و نقاط ضعف در قوانین مالیاتی، درآمد دارند. استراتژی ها زمانی ایجاد می شوند که مالیات دهندگان روش های قانونی برای جلوگیری از پرداخت مالیات پیدا کنند. قانون گذاران پس از آن تلاش می کنند تا نقاط ضعف را با قوانین اضافی کنار بگذارند. این امر منجر به یک چرخه مبهم از استراتژی ها و قوانین اجتناب از پیچیده تر شدن می شود. چرخه حیرت انگیز به نفع شرکت های بزرگ و افراد ثروتمند است که می توانند هزینه های حرفه ای را که با برنامه ریزی مالیاتی پیچیده تر به نظر می آیند، بپردازند، به این ترتیب به این مفهوم که حتییک سیستم مالیات بر درآمد حقیقی می تواند به درستی به عنوان مترقی نامیده شود.

هزینه های بالاتری برای کار و سرمایه که توسط مالیات بر درآمد تحمیل می شود، از دست دادن فعالیت اقتصادی از مردم است که تصمیم به سرمایه گذاری نداشته و یا از لحاظ تولیدی به دلیل بار مالیاتی که بر آن فعالیت ها اعمال می شود، استفاده نمی شود. همچنین از افراد و مشاوران حرفه ای تلفیق می شود که به جای فعالیت های اقتصادی-تولیدی، زمان را به رفتار اجتناب ناپذیر مالی اختصاص می دهند.

 

4.مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد یک مالیات بر افراد یا اشخاص (مالیات دهندگان) است که با درآمد یا سود (درآمد مشمول مالیات) متفاوت است. مالیات بر درآمد معمولا به عنوان یک محصول مالیات بر درآمد مشمول مالیات محاسبه می شود. نرخ مالیات ممکن است بر اساس نوع یا خصوصیات مالیات دهندگان متفاوت باشد.

مفهوم ماليات بر درآمد نوآوري مدرن است و پيش بيني مي کند که چيزهايي از قبيل اقتصاد پولي، حساب هاي منطقي حسابي، درک مشتري از درآمدها، هزينه ها و سود، و جامعه منظم با سوابق قابل اعتماد است.

برای بسیاری از تاریخ تمدن ها، این پیش شرط ها وجود نداشت و مالیات بر مبنای عوامل دیگر بود. مالیات بر ثروت، موقعیت اجتماعی و مالکیت وسائل تولید (معمولا سرزمین و بردگان) همه معمول بود. تمرین هایی مانند ده باروری و یا ارائه اولین میوه ها از زمان های قدیم وجود داشته است و می تواند به عنوان یک پیش درآمد مالیات بر درآمد محسوب شود، اما آنها دقت نداشتند و قطعا بر اساس یک مفهوم افزایش خالص نبودند.

نرخ مالیات ممکن است به عنوان افزایش درآمد مشمول مالیات (به عنوان نرخ فارغ التحصیلیا مترقی) اشاره کرد. مالیات بر شرکت ها معمولا به عنوان مالیات شرکت شناخته می شود که با نرخ ثابت تطبیق می شود. علاوه بر این، شرکت های مشارکت نیز با نرخ ثابت مواجه می شوند. اکثر حوزه های قضایی، سازمان های خیریه سازمان یافته محلی را از مالیات معاف می کنند. درآمد سرمايه ممکن است با نرخ هاي متفاوتي نسبت به درآمد هاي ديگر محاسبه شود. انواع مختلف اعتبارات ممکن است مجاز باشد که مالیات را کاهش دهد. برخی از حوزه های قضایی، بالاتر از مالیات بر درآمد یا مالیات بر مبنای جایگزینیا اندازه گیری درآمد را اعمال می کنند.

 

5.درآمد قابل مالیه:

مالیات دهندگان ساکن در حوزه قضایی عموما کل درآمد کم هزینه تولید و سایر کسر ها است. به طور کلی، فقط درآمد خالص فروش ملک، از جمله کالاهای نگهداری شده برای فروش، در درآمد موجود است. درآمد سهامداران شرکت معمولا شامل توزیع سود شرکت است. تخفیفها به طور معمول شامل تمام هزینه های تولیدیا کسب و کار درآمد شامل کمک هزینه بازیابی دارایی های تجاری می شود. بسیاری از حوزه های قضایی اجازه می دهند، کسر های ذاتی برای افراد صورت بگیرد و ممکن است برخی از هزینه های شخصی را کسر کند. اکثر حوزه های قضایییا درآمد مالیاتی خارج از حوزه قضایی را به حساب نمی آورند و یا اعتبار مالیاتی را که به سایر حوزه های قضایی در چنین درآمد هایی پرداخت می شوند، نمی دهند. افراد غیرقانونی فقط با درآمد خاصی از منابع درون حوزه های قضایی، با استثناء کمی، مالیات می گیرند.

اکثر حوزه های قضایی مستلزم خود ارزیابی مالیات هستند و به پرداخت کنندگان برخی از انواع درآمد نیاز دارند که مالیات را از این پرداخت ها محروم کنند. پرداخت های مالیاتی از سوی مالیات دهندگان ممکن است ضروری باشد. مالیات دهندگان که مالیات به موقع پرداخت نمی کنند، به طور کلی تحت مجازات های سنگین قرار می گیرند، که ممکن است شامل جریمه برای افراد یا لغو اقامت قانونی موجودی باشد.

 

نکات حسابداری مالیاتی

ایجاد اشتباه ورودی داده ها،خطاهای ورود به سیستم از زمان به زمان رخ می دهد. در حالی که شما نمی توانید تمام خطاهای ورود داده را جلوگیری کنید، می توانید یک سیاست برای انجام مصاحبه های مختلف را به موقع داشته باشید تا اطمینان حاصل شود که ورود داده ها به سرعت شناسایی می شوند و می توانند اصلاح شوند.

به عنوان مثال، شما می خواهید که مصارف بانکی ماهانه، و همچنین مصارف دریافتی و قابل پرداخت را پرداخت کنید. شما همچنین می توانید واریانس های بودجه به واقعی را برای شناسایی اشتباهات احتمالی در طبقه بندی درآمدها یا هزینه ها یا گزارش های پرداخت مشتری یا پرداخت های پرداخت کننده بطور دوره ای اجرا کنید تا اطمینان حاصل شود که تمام رسید ها و پرداخت ها منطقی به نظر می رسد.

معاملات غیرمعمول باید بررسی شود تا اطمینان حاصل گردد که هیچ اشتباهی در ورودی داده نشده و تراکنش دقیق است.

جدی نگرفتن ثبت نام های مالیاتی

یکی دیگر از اشتباهات رایج مشاغل در حسابداری این است که ثبت نام های مالیاتی را جدی نمی گیرند و همیشه میگویند که فرصت نداریم! وقتی کسب و کاری شروع به فعالیت می کند باید مجوزهای اولیه را اخذ کند. شاید شما بتوانید در ابتدای کار یکسری مجوزهای تشریفاتی را نگیرید اما نمی توان ثبت نام های مالیاتی را انجام نداد چون شما جواز کسب گرفته اید و به عنوان یک مودی فعال شناخته می شوید و در صورتیکه ثبت نام های مالیاتی را انجام ندهید جرائمی را باید متحمل شوید. جرائم مالیاتی زیادی در انتظار شماست جریمه هایی از دیرکرد ثبت نام گرفته تا علی الراس مالیاتی را باید انتظار داشت. یک باور غلطی که در تشکیل پرونده مالیاتی وجود دارد و از اشتباهات رایج مشاغل محسوب می شود این است که تفکر بر این است که وقتی من تشکیل پرونده بدهم باید سالیانه کلی مالیات پرداخت کنم و هزینه های زیادی را به کسب و کارم تحمیل می کند. اما واقعیت این است که مالیات از سود گرفته می شود یعنی تا جایی که شما سود کرده اید باید مالیات پرداخت کنید و در صورتیکه دچار زیان شده اید و یا سود بسیار ناچیزی کرده باشید نیاز به پرداخت مالیات اضافی نیست پس خیالتان راحت باشد که تا سود نکرده اید مالیاتی در کار نیست.

 

مشخص‌کردن دقیق و درست نوع شرکت تجاری

مشخص‌کردن دقیق و درست نوع شرکت تجاری  از دیگر نکات مهم حسابداری مالیاتی است. بی‌توجهی به این نکته ممکن است باعث پرداخت بیش از حد مالیات شود. بسته به نوع شرکت تجاری‌ای که ثبت می‌کنید، مالیات متفاوتی برای کسب‌وکار شما در نظر گرفته می‌شود. برخی از انواع شرکت‌های تجاری عبارت‌اند از: شرکت سهامی (خاص یا عام)، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهام شرکت تعاونی. جویاشدن نظر حسابدار یا مشاور مالی مجرب به‌هنگام تعیین نوع شرکت تجاری می‌تواند کارگشا باشد.

 

حاشیه سود خود را با در نظر گرفتن پرداخت مالیات لحاظ کنید

به شخصه کسب و کارهای زیادی را دیده‌ام که به هیچ عنوان موضوع مالیات را در زمره الزامات قانونی درنظر نگرفته‌اند و هزینه‌های آن را نیز نادیده گرفته‌اند. مدتها گذشته و اعلام می‌دارند که سود فعالیت اقتصادی‌مان به این میزان است و وقتی با آنها از موضوع مالیات صحبت می‌کنیم به هیچ عنوان آن‌را جدی نمی‌گیرند. فاجعه زمانی رخ می‌دهد که ناغافل دچار رسیدگی‌های مالیاتی می‌شوند بدون اینکه حتی اندکی در مورد آموزش مالیات اطلاعاتی داشته باشند، مطالبات مالیاتی و جرایم سنگین آن ادامه راه را برایشان ناهموار و طاقت فرسا می‌کند و اینجاست که تازه درک می‌کنند سود واقعی کسب و کار آنها چقدر بوده است.

 

هر هزینه ای را کاملا دقیق پیگیری کنید

یکی دیگر از نکات کلیدی حسابداری این است که باید تمام هزینه هایی که صرف می شود و حتی تمام جریان های نقدی را به صورت دقیق پیگیری کرده و مستند نمایید. این کار به شما در بهینه سازی هزینه های مالیاتی و اعتباری کمک زیادی خواهد کرد.برای تمامی خرید های خود از کارت اعتباری شرکت تان استفاده کنید. اما در پایان همه  خریدها نمی توانید از قبض های پرداختی برای مستند سازی استفاده کنید. از این رو بهتر است ازنرم افزار حسابداری استفاده نمایید و همه  پرداختی ها، چک ها و فاکتور ها را در آن جا ذخیره کرده و مستند سازی کنید.

 

برای سادگی فصل مالیات همه چیز را ثبت کنید

داشتن اسناد و مدارک مربوط به همه چیز برای مدیرانی که ‌می‌خواهد زمان مالیات را آسان کند‌، و همچنین بازده بهتری را کسب کند بسیار مهم است. برای حسابداری دقیق، رسیدها‌، فاکتورها‌، صورت‌های بانکی و موارد دیگر لازم است که به درستی در طول سال و بدون نقص ثبت شود. برنامه‌ها و سیستم عامل‌های مختلفی وجود دارند که ‌می‌توانند به شما کمک کنند مواردی مانند رسید را به طور موثر ضبط کنید.

نگه داشتن خوب سوابق درآمدها و هزینه‌ها به صورت روزانه یا هفتگی از جمع شدن انبوهی از کارها در پایان سال جلوگیری ‌می‌کند. مانند انواع نرم افزار حسابداری محک با ویژگی‌ها و کاربردهای متنوعی که دارند می‌توانند به شما در ساده کردن شیوه اداره کسب و کار خود کمک کند. یک نرم افزار حسابداری ‌می‌تواند به صورت‌های بانکی و حقوق و دستمزد شما متصل شود‌، و دریافت‌ها و پرداخت‌ها را به صورت آنلاین ثبت کند. این نه تنها باعث ‌می‌شود پرونده مالیات بدون ایراد باشد بلکه هر لحظه شما را با نبض تجارت خود در تماس قرار ‌می‌دهد‌، همیشه از جریان نقدینگی و مقدار درآمد یا زیان خالص خود مطلع هستید.

 

وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده

۱- ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط مندرج در فراخوان های سازمان امور مالیاتی و دریافت گواهی ثبت نام در ارزش افزوده.

انجام ثبت نام از طریق سایت evat.ir و مطابق شرایط و روال خاصی که توسط سازمان امور مالیاتی مشخص شده انجام می شود.

۲- صدور صورتحساب در قبال عرضه کالا و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت موارد و نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی.

۳- دریافت مالیات از خریداران کالا یا خدمات در زمان عرضه کالا یا خدمات به آنان.

۴- پرداخت مالیات کالاها یا خدمات دریافتی به فروشندگان یا اراده دهنگان خدمات.

۵- ثبت و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به ارزش افزوده از جمله فاکتورها و رسیدهای مالیاتی به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوطه.

۶- به کار بردن دفاتر ، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد.

۷- تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در زمان قانونی.

۸- انجام تسویه حساب مالیاتی در پایان دوره های مالیاتی سه ماهه حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضاء ارسال اظهارنامه هر دوره مالیاتی.

 

نرخ و نحوه محاسبه ماليات

ماده ۱۴ـ مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت منـدرج در صورتحسـاب خواهـد بـود. در مـواردي كـه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شـود كـه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تـاريخ روز تعلـق ماليـات ميباشد.

 تبصره ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نميباشد:
الف ـ تخفيفات اعطائي
ب ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلا توسط عرضه كننده كالا يا خدمت ﭘرداخت شده است.
ج ـ ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق ﮔرفته است.

ماده ۱۵ ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش ﮔمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق ﮔمركي و سود بازرﮔاني) مندرج در اوراق ﮔمركي.
تبصره ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات خـدمت، عبـارت اسـت از معـادل ارزش ريـالي مربوطـه بـه مـا بـه ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده ۱۶ ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (۱/۵%) ميباشد.
تبصره ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين ميﮔردد:
۱ ـ انواع سیگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)
۲ـ انواع بنزين وسوخت هواﭘيما، بيست درصد(20%)

ماده ۱۷ـ مالياتهايي كه مؤديان در موقـع خريـد كـالا يـا خـدمت بـراي فعاليتهـاي اقتصـادي خـود بـه اسـتناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون ﭘرداخت نموده اند،حسب مورد از مالياتهاي وصول شـده توسـط آنهـا كسر و يا به آنها مسترد ميﮔردد. ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده بـراي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب ميﮔردد.

تبصره ۱ ـ در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره ماليـاتي اضـافه ﭘرداختـي داشـته باشـند، ماليات اضافه ﭘرداخت شده به حساب ماليات دوره هاي بعد مؤديان منظـور خواهـد شـد و در صـورت تقاضـاي مؤديان، اضافه ماليات ﭘرداخت شده از محل وصوليهاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قـانون اشـتغال داشـته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي ﭘرداخت شده بابت خريد كالا يا خـدمت تـا اين مرحله قابل استرداد نميباشد.
تبصره ۳ ـ در صورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليـات اشـتغال داشته باشند، صرفا مالياتهاي ﭘرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد شد.
تبصره ۴ ـ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض ﭘرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) اين قـانون، صـرفا در مراحـل واردات، توليـد و توزيـع مجـدد آن كالاهـا توسط واردكنندﮔان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان آن، قابل كسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
تبصره ۵ ـ آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده ﭘرداختي مؤديان كه طبق مقـررات ايـن قـانون قابـل كسـر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب ميشود.
تبصره ۶ ـ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صـورتي كـه ظـرف سـه مـاه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميـزان دو درصـد (۲%) در مـاه نسـبت بـه مبلـغ مـورد استرداد و مدت تاخير خواهد بود.
تبصره ۷ ـ مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداري ها و دهياري ها براي انجام وظـايف و خدمات قانوني ﭘرداخت ميﮔردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.

۵ توصیه اظهار نامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

اگر صاحب شغلی هستید، از طریق اینترنت می توانید اظهار نامه مالیاتی خود را پر کنید. البته بد نیست قبل از این که اظهارنامه خود را تکمیل کنید، ۵ توصیه مالیاتی به صاحبان مشاغل زیر را مطالعه کنید.

 

حتما اظهارنامه را تا پایان خرداد تکمیل کنید.

اگر صاحب شغلی هستید و تا امروز اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل خود را پر نکردید، بلافاصله  این کار را انجام دهید و تا 31 خرداد آن را تکمیل کنید. چرا که پر نکردن اظهار نامه مالیاتی به منزله از دست دادن بخش زیادی از معافیت ها و فرصت هاست. اولین مزیت تکمیل اظهارنامه، استفاده از معافیت‌های مالیاتی است. اگر درآمد ماهانه شما در سال گذشته  از 1 میلیون و 300 هزار تومان کمتر باشد، از مالیات معاف می شوید. البته این معافیت منوط به پر کردن اظهارنامه است. دومین مزیت تکمیل اظهارنامه در زمان مقرر، فرار کردن از جریمه است. بنابر قانون، اگر اظهارنامه خود را تکمیل نکنید باید 30 درصد مالیات را جریمه بپردازید. جریمه‌ای که قابل بخشش هم نیست. علاوه براین، در صورتی که اظهار نامه خود را برای سه سال متوالی تکمیل نکنید، مشمول مجازات می‌شوید. این مجازات به صورت حبس 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی 2 تا 8 میلیون تومانی و… تعریف شده است. پس تا زمان را از دست نداده‌اید، اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی تکمیل کنید.

درآمد خود را به میزان سال قبل اظهار کنید.

اگر هنوز اظهارنامه مالیاتی خود را پر نکرده اید، باید بدانید که بهترین حالت برای شما، قبول مالیات سال قبل است. چرا که براساس توافق اصناف و سازمان مالیاتی، میزان مالیات سال قبل را می توانید برای امسال درج کنید. البته این موضوع تنها برای مشاغل  بند ج صادق است. لذا در صورتی که شما مالیات سال گذشته خود را قبول دارید، می‌توانید آن را قطعی نمایید اما اگر در اظهارنامه مقادیر کمتر از مالیات سال گذشته را درج کنید، ماموران مالیاتی دفاتر فروش شما را بررسی خواهند کرد و بعد از بررسی ها مالیات متناسب با درآمد شما را درج می کنند. بنابراین، کم خطر ترین راه برای اظهار مالیات، درج رقم مالیات سال 94 است.

معافیت ها را دنبال کنید.

براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، یکسری معافیت مشمول حال شما می شود. مهم ترین این معافیت ها در ماده 84 قانون درج شده است که براساس آن  درآمد های زیر 1 میلیون و 300 هزار تومان در ماه از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند. البته شرط استفاده از این معافیت، تکمیل اظهارنامه تا پایان خرداد است. علاوه بر این معافیت، موارد دیگری نیز در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم وجود دارد که با مراجعه به آن می توانید از آن ها استفاده کنید. هر چند در مورد مشاغل  بند ج قانون معافیت های اندکی وجود دارد اما برخی از مشاغل نظیر فعالیت های مرتبط با گردشگری می توانند از این معافیت ها بهره مند شوند.

مالیات شما چگونه محاسبه می شود.

یک سوال همیشگی برای مودیان وجود دارد و آن چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل آن هاست. جدول زیر نرخ مالیات را برای درآمد های مختلف نشان می دهد.
از آن جایی که  توصیه مالیاتی شما مربوط به سال 95 است، میزان معافیت رقم 15میلیون و 600 هزار تومان در سال است. یعنی درآمد شما تا سطح 15 میلیون و 600 هزار تومان در سال از مالیات معاف است؛ اما برای درآمد‌های بیشتر از این مقدار مالیات با نرخ های متفاوتی اعمال می گردد. این نرخ از 15 درصد برای درآمد‌های پایین شروع می شود و تا 25 درصد برای درآمد های بالا ختم می شود. برای سادگی فرض کنید فردی ماهانه 2میلیون تومان سود دارد. درآمد این فرد در سال 24 میلیون تومان می باشد که 15 میلیون و 600هزار تومان آن از مالیات معاف است و 8 میلیون و 400 هزار تومان آن مشمول مالیات می شود. با توجه به این که مبلغ زیر 50 میلیون تومان است، مشمول نرخ 15 درصد می شود و مبلغ 1 میلیون و 260 هزارتومان مالیات برای این فرد در نظر گرفته می شود. اگر فردی ماهانه 10میلیون تومان درآمد داشته باشد، مالیات سالانه او برابر با 20میلیون و 160 هزار تومان می شود.

 توصیه مالیاتی برای مودیان سال اولی مشاغل

اگر چنانچه به تازگی شغلی برای خود دست و پا کرده‌اید و مشمول بند ج قانون مالیات‌های مستقیم می شوید، لازم است بدانید که طبق قانون باید 4 ماه بعد از آغاز به کار، این موضوع را به سازمان امور مالیاتی و دارایی اطلاع بدهید. در غیر این صورت، نه تنها معافیت های مالیاتی شما از بین می رود بلکه مشمول جریمه خواهید شد. مطابق قانون، اگر ظرف 4 ماه پس از شروع به کار، موضوع را به سازمان امور مالیاتی اطلاع ندهید، هم معافیت ها از بین می رود و هم 10 درصد مالیات متعلقه را باید جریمه بپردازید. نکته دیگر این که برای تکمیل اظهار نامه به کد اقتصادی نیاز مند هستید و باید هر چه سریعتر این کد را دریافت کنید.

نرخ مالیات

نرخ مالیات، اغلب از افراد نرخ های متفاوتی نسبت به شرکت ها، مالیات می گیرند. سیستم های مالیاتی یک نهاد را به عنوان یک شرکت اداره می کنند، فقط اگر به طور قانونی به عنوان یک شرکت سازماندهی شود. املاک و مستغلات معمولا تحت شرایط خاص مالیات قرار می گیرند. با سایر نهادهای مالیاتی معمولا به عنوان مشارکت رفتار می شود.بسیاری از افراد ممکن است انتخاب شوند که با عنوان شرکت یا مشارکت رفتار شوند. شرکای مشارکتی به عنوان درآمد، کسر و اعتبار برابر با سهم آنها از این اقلام مشارکت برخوردار می شوند.

بر اساس هر معیار حداقل مالیات های جداگانه ارزیابی می شوند. بسیاری از سیستم ها اجازه می دهد افراد درخواست ارزیابی مشترک داشته باشند و گروه های کنترل شده از شرکت های سازمان یافته محلی به طور مشترک ارزیابی شوند.

نرخ مالیات به طور گسترده ای متفاوت است. بعضی از سیستم ها نرخ های بالاتر در مقادیر بالاتر درآمد را اعمال می کنند.

 

تعریف درآمد

اکثر سیستم ها درآمد را به طور گسترده برای ساکنان تعریف می کنند، اما مالیات غیرقانونی فقط بر روی انواع خاصی از درآمد، آنچه در درآمد افراد است، ممكن است با آنچه كه براي اشخاص ذكر شده است متفاوت باشد. زمان تعیین درآمد ممکن است بر اساس نوع مالیات دهنده یا نوع درآمد متفاوت باشد.

درآمد عموما شامل بسیاری از انواع رسید های که غنی مالیات دهندگان، از جمله جبران خدمات، سود از فروش کالا و یا اموال دیگر، بهره، سود سهام، اجاره، حقوق و دستمزد، سالیانه، حقوق بازنشستگی، و انواع شیوه های دیگر.بسیاری از سیستم ها بخشی از درآمد یا تمام دوره های بازنشستگی یا سایر برنامه های بازنشستگی ملی را حذف می کنند. اکثر سیستم های مالیاتی از مزایای مراقبت از درآمد ارائه شده توسط کارفرمایان یا تحت سیستم های بیمه ملی حذف می شوند.

تقریبا تمام سیستم های مالیات بر درآمد، ساکنان را قادر می سازد تا درآمد ناخالص را از طریق تجارت و سایر انواع کسر ها کاهش دهند. در مقابل، غیر ساکنان به طور کلی تحت این موضوع بر میزان ناخالص درآمد اکثر انواع و درآمد خالص کسب درآمد در حوزه قضایی قرار دارند.

هزینه های مربوط به تجارت، کسب و کار، اجاره یا سایر فعالیت های تولید درآمد معمولا كاهش می یابند، گرچه برخی از انواع هزینه ها یا فعالیت ها ممكن است محدود باشد. هزینه های تجاری شامل همه نوع هزینه ها برای بهره وری از فعالیت است. کمک هزینه (به عنوان کمک هزینه سرمایه یا کسر خسارت) تقریبا همیشه برای بازپرداخت هزینه های دارایی های استفاده شده در فعالیت مجاز است. مقررات مصارف سرمایه به طور گسترده ای متفاوت است و اغلب هزینه های بازپرداخت را به سرعت در طول عمر سرمایه افزایش می دهد.

اکثر سیستم ها به افراد اجازه می دهند برخی از کسر های ذاتی و یا مقدار مورد نیاز به نرخ صفر، علاوه بر این، بسیاری از سیستم ها اجازه می دهد برخی از انواع هزینه های شخصی مانند مصارف خانگی و یا هزینه های پزشکی را بپردازد.

 

 چگونه نرخ های مالیات بر نرخ بیکاری تاثیر می گذارد؟

 نرخ مالیات یک عامل است که بر عرضه کالا و خدمات تأثیر می گذارد. هنگامی که این نرخ بالا است، این هزینه تولید را افزایش می دهد، به این معنی که هزینه بالاتری برای کالاها و خدمات است. این امر موجب کاهش مقدار کالاها در یک شرکت مایل به عرضه می شود.

مالیات بالا نیز بر درآمد قابل مصرف تأثیر می گذارد، که منجر به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات می شود.

هنگامی که به طور کلی تقاضا و عرضه در اقتصاد پایین تر است، فرصت های کمتر برای اشتغال وجود دارد و این به میزان بیکاری بالاتر می انجامد.

 

چگونه نرخ های مالیات پایین می تواند تقاضا را در اقتصاد افزایش دهد؟

 با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، کارگران بیشتری برای پاسخگویی به افزایش تقاضا کار می کنند. در نتیجه این بیکاری را کاهش می دهد.

کل مقدار تقاضا برای کالاها و خدمات در یک اقتصاد معین، شامل 4 مورد می شود: هزینه های مصرف کننده، سرمایه گذاری، هزینه های دولتی و تعادل تجارت (تفاوت بین صادرات و واردات).

با کاهش مالیات، یک کشور قادر خواهد بود این چهار عامل را تحت تاثیر قرار دهد تا تقاضا را به روش های زیر افزایش دهد:

هزینه مصرفی – با کاهش نرخ این مورد افراد سهم بیشتری از پرداخت هزینه های خود را به دست می آورند. درآمد قابل استفاده را افزایش می دهد و هزینه های اقتصادی را افزایش می دهد.

سرمایه گذاری – با کاهش این موضوع، شرکت ها سرمایه بیشتری برای سرمایه گذاری دارند و رشد بیشتری را ایجاد می کنند. این باعث می شود که مارپیچی مثبت به سمت افزایش تقاضا و به نوبه خود مشاغل جدید ایجاد شود.

هزینه های دولت – کاهش این مورد، درآمد مالیاتی را که در کوتاه مدت جمع آوری می شود کاهش می دهد، با این حال، در بلندمدت از افزایش رشد درآمد شرکت ها افزایش خواهد یافت. این افزایش درآمد مالیاتی می تواند توسط دولت برای بهبود زیرساخت های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. این به تقاضای کارگران برای تکمیل این مشاغل منجر خواهد شد.

تعادل تجارت – شرکت ها برای تامین منابع مالی خود در کشور، انگیزه بیشتری دارند، و نه حرکت آنها در خارج از کشور. مالیات های پایین تر نیز باعث جذب سرمایه از کشورهای خارجی می شود که در سطح داخلی آنها سرمایه گذاری می شود، اگر این نرخ آنها نسبتا بالاتر باشد. این دو چیز اجازه می دهد که سرمایه بیشتر و سرمایه گذاری در اقتصاد داخلی صرف شود.

 

چگونه مالیات های پایین موجب افزایش عرضه در اقتصاد می شود؟

 با افزایش تمایل شرکت ها به عرضه کالاها و خدمات، افراد بیشتری به کار خود ادامه می دهند.

نرخ های مالیاتی پایین تر می تواند تمایل شرکت ها به عرضه کالاها و خدمات را در موارد زیر افزایش دهد:

افزایش مشوق کار – این استدلال وجود دارد که مالیات بر درآمد پایین تر می تواند کارگران را برای ساعت های بیشتر ترغیب کند، زیرا حقوق و دستمزد آنها افزایش می یابد.

بهبود فناوری و تجهیزات – صرفه جویی در مالیات می تواند برای بهبود تجهیزات تولید صرف شود.

 

بهبود بهره وری کارگران – از طریق آموزش و توسعه مهارت های آنها.

 همانطور که می بینید، مدیریت یک اقتصاد پیچیده است. متغیرهای زیادی وجود دارد که می تواند بر نرخ بیکاری تاثیر بگذارد و راه حل جهانی برای هر کشور وجود ندارد.

با این وجود، هنگامی که به درستی اجرا می شود، کاهش نرخ  می تواند اثرات مثبت در اقتصاد ایجاد کند که می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری شود.

 شما برای راحتی بیشتر و جلوگیری از این اشتباهات رایج می توانید از سیستم های حسابداری آنلاین چون نرم افزار حسابداری آنلاین قیاس استفاده کنید  و با خیال راحت اطلاعات حسابداری مالیاتی خود را ارائه دهید.

اگر سوالی دارید، همکاران ما در بخش فروش،آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند و می توانید با شماره تماس ۰۲۱۶۱۹۵۲ تماس حاصل بفرمایید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
1 نظر
  1. علی می گوید

    مقاله کاملی بود و لذت بردم ممنون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :