[…] سهام به مردم تامین می کنند (اطلاعات بیشتر را در مورد عرضه اولیه سهام بخوانید) به این طریق که موسسین قبلاَ بیست درصد سرمایه […]