طلب و بدهی (قسمت اول قرض_پرداخت)

برای پول دادن به اشخاص از صفحه اصلی دکمه + رو لمس کنید گزینه پرداخت را انتخاب کنید:
– قرض دادن
– باز پس دادن قرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نکته:
برای هزینه و درامد ، شخص وجود ندارد مگر وضعیت را پرداخت نکردم یا دریافت نکردم بزاریم، پول به اشخاص تحت عنوان طلب و بدهی بکار می رود.
 
پس از انتخاب گزینه پرداخت در صفحه اول در + ،بابت رو از بخش طلب و بدهی انتخاب میکنیم
طلب و بدهی

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از انتخاب بابت، (قرض دادن، بازپس دادن قرض) برداشت از کیف پول خود را انتخاب کنید.

طلب و بدهی

در این قسمت بایستی شخص مورد نظر را که می خواهید بهش پول پرداخت کنید را انتخاب کنید.

طلب و بدهی

طلب و بدهی

پس از انتخاب مبلغ میتوانید تراکنش خود را ثبت کنید.

نکات مهم:

1) در ثبت تراکنش هایی که از کیف پول بانکی صورت می گیرد گزینه ای بنام کارمزد می آید که دو تا تراکنش(تراکنش اصلی، تراکنش بابت کارمزد) رو یکجا انجام دهد. معمولا کارت به کارت که میکنیم یه کارمزد هم میدیم.
2) هنگامیکه بابت را قرض دادن انتخاب میکنیم گزینه ای بنام تاریخ باز پس گرفتن قرض نمایش داده میشود که با پر کردن آن به پیش بینی هزینه و درامد خود در بخش داشبورد کمک میکنید اگر آن را پر نکنید تاریخ جاری پر می شود.
3) وقتی گزینه بابت را قرض دادن انتخاب می کنید بابت تراکنش شما، یک تراکنش باز پس گرفتن قرض بطور اتوماتیک ثبت می شود.