ضیافت افطاری خانواده شرکت راهکار نوین سیاق
ضیافت افطاری خانواده شرکت راهکار نوین سیاق
1396/03/28


خداوند را شاکریم بار دیگر این توفیق را نصیب ما کرد تا بتوانیم در ضیافتی در ماه میهمانی  خداوند گردهم آییم.

 رمضان 96 نیز این فرصت برقرار شد تا خانواده شرکت راهکار نوین سیاق بزرگتر و موفق تر از قبل در ضیافت افطار در کنار یکدیگر باشند و عهدی دوباره برای پیمودن راه های بزرگتر باهم ببندند.
شرکت راهکار نوین سیاق

نرم افزار حسابداری
شرکت راهکار نوین سیاق
خرید نرم افزار حسابداری
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری