وبلاگ ضیافت افطاری خانواده شرکت راهکار نوین سیاق

ضیافت افطاری خانواده شرکت راهکار نوین سیاق

1396/03/28

خداوند را شاکریم بار دیگر این توفیق را نصیب ما کرد تا بتوانیم در ضیافتی در ماه میهمانی  خداوند گردهم آییم.
 رمضان 96 نیز این فرصت برقرار شد تا خانواده شرکت راهکار نوین سیاق بزرگتر و موفق تر از قبل در ضیافت افطار در کنار یکدیگر باشند و عهدی دوباره برای پیمودن راه های بزرگتر باهم ببندند.

شرکت راهکار نوین سیاق

شرکت راهکار نوین سیاق
نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری بدون شک نقش قلب و توزیع و کنترل کننده جریان گردش کالا را برعهده دارد.
نرم افزار فروش خدمات

نرم افزار فروش خدمات

از عمده مزایای سیستم خدمات پس از فروش، یکپارچگی و قرارگرفتن آن در کنار سایر سیستم‌های قیاس مانند حسا
نرم افزار فروشگاهی قیاس شاپ

نرم افزار مالی

نرم افزار حسابداری قیاس در راستای ارائه محصولات خود جهت مکانیزه کردن اداره یک کسب و کار فروشگاهی و
نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

حسابداری بازرگانی قیاس، جریان خرید و انبار داری و فروش کالا را با تمام الزامات آن پشتیبانی می‌کند. ی