وبلاگ صورتهای مالی تلفیقی

صورتهای مالی تلفیقی

1397/10/13

صورتهای مالی تلفیقی عبارتند از صورتهای مالی ترکیبی شرکت مادر و شرکت های زیر مجموعه آن. اظهارات مالی کنونی، یک نگاه کلی به وضعیت مالی یک شرکت مادر و شرکت های زیر مجموعه آن را نشان می دهد، و تصویری از سلامت کل یک گروه شرکت ها را در مقایسه با موقعیت یک شرکت جداگانه ارائه می دهد.
صورتهای مالی تلفیقی گزارش مجموعه ای از اشخاص حقوقی جداگانه را نشان می دهد. یک شرکت مادر می تواند به طور جداگانه با شرکت های زیر مجموعه خود کار کند. هنگامی که جداگانه عمل می کنند، هر شرکت گزارش مالی خود را گزارش می دهد. با این حال، به دلیل اینکه شرکت های زیر مجموعه یک نهاد اقتصادی را تشکیل می دهند، سرمایه گذاران، تنظیم کننده ها و مشتریان، صورت های مالی تلفیقی را برای ارزیابی موقعیت کلی نهاد سودمند تر می کنند.

صورتهای مالی تلفیقی تنها درآمد و هزینه فعالیت خارج از نهاد اقتصادی را گزارش می دهند. هر درآمد حاصل از شرکت مادر که هزینه یک شرکت زیر مجموعه است، از صورتهای مالی حذف می شود. این به این دلیل است که تغییر خالص در صورتهای مالی، 0 دلار است. درآمد حاصل از یک نهاد قانونی با هزینه های موجود در یک نهاد قانونی دیگر جبران می شود. برای جلوگیری از درآمد بیش از تورم، تمام درآمد داخلی حذف می شود.

صورتهای مالی تلفیقی

ترازنامه تلفیقی

معیارهای حسابداری خاص و توازن قابل پرداخت حساب از ترازنامه تلفیقی حذف می شوند. این مقادیر حذف شده مربوط به مبلغی است که به وکالت و یا واحدهای وابسته به آن واگذار شده است. مانند بیانیه سود، که برای کاهش توازن گزارش شده به عنوان اثر خالص 0 دلار است. تمام پول نقد، بدهی ها و دارایی های دیگر در اظهارات ادغام شده، و همچنین تمام بدهی ها به طرف احزاب خارجی گزارش شده است.

گزارش مورد نیاز

گزارش های مالی تلفیقی باید با استفاده از روش های حسابداری مشابه در بین اشخاص وابسته، آماده شود. در صورت لزوم، همه حساب های شرکت های زیر مجموعه برای استفاده از اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی (GAAP) حساب می شود، اگر صورتهای مالی تلفیقی مطابق با GAAP باشد، تمام حساب های سهام ثانویه، مانند سهام عادی یا درآمد های ناپدید شده، باید حذف شوند. اگر شرکت زیر مجموعه به طور کامل متعلق به حساب کاربری غیر کنترل نشده باشد، ممکن است استفاده شود. در صورت تهیه صورتهای مالی تلفیقی، حساب های ترازنامه شرکت زیر مجموعه به ارزش بازار فعلی بازار مالی از دارایی های مالی بازنگری می شود.

روش های محاسبه مالکیت

سه روش برای محاسبه منافع مالکیت بین شرکت ها وجود دارد. فقط شرکت هایی که متعلق به آنها هستند، در صورتهای مالی تلفیقی موجود است. مالکیت بر مبنای کل مقدار متعلق به سهام است. اگر یک شرکت دارای کمتر از 20٪ سهام دیگر شرکت باشد، ممکن است از روش هزینه گزارشگری مالی استفاده کند. اگر یک شرکت دارای بیش از 20٪، اما کمتر از 50٪ باشد، شرکت از روش صوری استفاده می کند. تحت هر دو روش، صورتهای مالی تلفیقی مجاز نیست.

صورتهای مالی تلفیقی
نرم افزار تولید و گردش کالا

نرم افزار تولید و گردش کالا

با داشتن قابلیت کنترل تولید و موجودی مواد اولیه انبار، خواب سرمایه، حجم نگهداری مواد اولیه خود را مد
نرم افزار فروشگاهی قیاس شاپ

نرم افزار مالی

نرم افزار حسابداری قیاس در راستای ارائه محصولات خود جهت مکانیزه کردن اداره یک کسب و کار فروشگاهی و
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا
نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

امکان محاسبه اتوماتیک فیش های حقوقی بصورت یک به یک و گروهی و گرفتن انواع گزارشات قانونی از مزایای اس