شرکت راهکار نوین سیاق صاحب برند سیاق و قیاس دانش بنیان شد
شرکت راهکار نوین سیاق صاحب برند سیاق و قیاس دانش بنیان شد
1398/10/25


شرکت راهکار نوین سیاق صاحب برند سیاق و قیاس از طرف کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان موفق به اخذ تاییدیه شرکت های دانش بنیان شد.

برای اعتبارسنجی و صحت این تاییدیه می توانید از سایت https://pub.daneshbonyan.ir/ پیگیری کنید.

نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری قیاس
قیاس
سیاق
راهکار نوین سیاق
آموزش نرم افزار حسابداری قیاس
دانش بنیان
دانش بنیان چیست
انواع شرکت های دانش بنیان
چند شرکت دانش بنیان
مزایای شرکت دانش بنیان