ریسک مالی

تاریخ انتشار: 1397/12/02

ریسک مالی چیست؟

این احتمال است که سهامداران مالی هنگام خرید در شرکتی که بدهی دارد سرمایه گذاری کنند، اگر پول نقد مالی شرکت ناکافی برای رسیدگی به تعهدات مالی خود باشد، سرمایه خود را از دست می دهند. هنگامی که یک شرکت از تأمین مالی بدهی استفاده می کند، اگر این شرکت ورشکسته شود سود اعتباردهندگان آن قبل از سهامداران بازپرداخت می شود.

ریسک مالی همچنین به امکان یک شرکت یا دولت ناعادلانه در اوراق قرضه خود اشاره می کند که باعث می شود که صاحبان اوراق قرضه سرمایه خود را از دست بدهند.

ریسک مالی نوع خاصی از خطر است که شامل بسیاری از انواع خطرات مربوط به ساختار سرمایه شرکت، تامین مالی و صنعت مالی است. این شامل ریسک هایی است که شامل معاملات مالی مانند وام های شرکت و مواجهه با پیش فرض وام است. این اصطلاح به طور معمول برای نشان دادن عدم اطمینان سرمایه گذار در جمع آوری سود و پتانسیل همراه با زیان های مالی استفاده می شود.

ریسک مالی

سرمایه گذاران می توانند از تعدادی نسبت های ریسک مالی برای ارزیابی چشم انداز سرمایه گذاری استفاده کنند. به عنوان مثال، نسبت بدهی به سرمایه، نسبت بدهی مورد استفاده را با توجه به کل ساختار سرمایه شرکت اندازه گیری می کند. بخش بزرگی از بدهی های یک سرمایه گذاری خطرناک را نشان می دهد. نسبت دیگر، نسبت هزینه سرمایه، جریان های نقدی را از طریق عملیات با هزینه های سرمایه تقسیم می کند تا مشخص کند چه مقدار پولی که یک شرکت برای ادامه فعالیت تجاری خود پس از ارائه بدهی های خود خواهد داشت.

انواع خطرات مالی

انواع مختلفی از ریسک های مالی وجود دارد. شایع ترین آنها شامل ریسک اعتباری، خطر نقدشوندگی، خطر حمایت از دارایی، خطر سرمایه گذاری خارجی، ریسک سهام و ریسک ارز است.

ریسک اعتباری، همچنین به عنوان پیش فرض خطر شناخته می شود، نوع ریسک مربوط به افرادی است که پول قرض می گیرند و قادر به پرداخت پولی نیستند که قرض گرفته اند. سرمایه گذاران تحت تأثیر ریسک اعتباری از کاهش درآمد حاصل از پرداخت وام و همچنین از دست دادن اصل و منافع رنج می برند یا با افزایش هزینه های جمع آوری مواجه می شوند.

ریسک مالی

چندین نوع از خطرات مالی مرتبط با نوسانات بازار است. ریسک نقدینگی شامل اوراق بهادار و دارایی است که نمی تواند به سرعت و به اندازه کافی خریداری یا فروخته شود تا زیان را در یک بازار ناپایدار کاهش دهد. ریسک سهام شامل ریسک مربوط به تغییر قیمت سهام می شود. ریسک حمایت از دارایی، این خطر است که اوراق بهادار تحت تأیید دارایی ممکن است در صورت تغییر ارزش اوراق بهادار اساسی نیز تغییر کند. خطرات موجود در معرض خطر دارایی شامل ریسک پیش پرداخت و ریسک نرخ بهره است که هر دو ممکن است به سایر انواع ریسک نیز منجر شوند.

سرمایه گذاران دارای ارزهای خارجی در معرض خطر قرار دارند، زیرا عوامل مختلفی مانند تغییر نرخ بهره و تغییرات سیاست پولی می توانند ارزش دارایی سرمایه گذاران را تغییر دهند. در عین حال، تغییرات قیمت ها به دلیل اختلافات بازار، تغییرات سیاسی، بلایای طبیعی، تغییرات دیپلماتیک و یا درگیری های اقتصادی ممکن است شرایط سرمایه گذاری بی ثبات را ایجاد کند که ممکن است شرکت ها و افراد را در معرض خطر سرمایه گذاری خارجی قرار دهد.

ریسک مدیریت