[…] دست نگه دارید! زمان خود را برای مشتریان اشتباه از دست ند… […]