وبلاگ بخش نهم- خزانه داری- دریافت و پرداخت

بخش نهم- خزانه داری- دریافت و پرداخت

1395/11/03
در بخش پرداخت چهار بخش وجود دارد: پرداخت نقد، پرداخت از بانک، پرداخت چک و ثبت هزینه پرداخت نقد: شامل موارد زیر است: شماره برگه: پیش فرض توسط سیستم ایجاد می شود. تاریخ: ابتدا تاریخ روز سیستم را نشان می دهد اما می توان آن را تغییر داد. شرح سند: توضیحاتی در مورد سندی که زده می شود می‌توان وارد نمود. طرف حساب: لیست افرادی که پرداخت کننده وجه می باشند. صندوق: لیست صندوق هایی که در خزانه تعریف شده اند را نمایش می‌دهد. مبلغ: مبلغ پرداختی وارد می‌شود. شرح پرداخت: شرحی از دریافت وارد می‌شود که در گزارشات از آن استفاده می شود. با کلیک برروی اضافه به لیست، اطلاعات این پرداخت به لیست سمت چپ اضافه می‌شود. در پرداخت از بانک فیلدهای زیر باید پر شوند: نام حساب: نام بانک هایی که در خزانه تعریف نموده‌ایم را به صورت لیست نشان می‌دهد. شماره پیگیری: شماره فیش بانکی را می‌توانید وارد نمائید. مبلغ پرداخت: مبلغی است که پرداخت می‌شود. شرح: شرح پرداخت صورت گرفته است که در گزارشات از آن استفاده می‌شود. با کلیک برروی اضافه به لیست، اطلاعات این پرداخت به لیست سمت چپ اضافه می‌شود. پرداخت چک شامل موارد زیر است: دسته چک: لیست دسته چک هایی که در خزانه ثبت شده است را نشان می دهد. شماره چک: شماره چکی که جهت پرداخت از آن استفاده شده است می‌باشد. تاریخ سررسید: تاریخ سررسید چک قرار می‌گیرد. مبلغ چک: مبلغ چک جهت پرداخت دراین فیلد ذخیره می‌شود. ثبت هزینه: محل ثبت هزینه: نام بانک ها و صندوق های تعریف شده در خزانه می‌باشد. عامل درآمد: این فیلد در قسمت انواع درآمد خزانه تعریف شده و به صورت یک لیست نمایش داده شده و امکان انتخاب آن وجود دارد. مبلغ: مبلغ دریافتی وارد می‌شود. مرکز هزینه: مرکز هزینه مربوط به عامل درآمد انتخاب شده می باشد. پروژه: پروژه مربوط به عامل درآمد انتخاب شده می باشد. مرکز هزینه و پروژه باید در حسابداری و در بخش تعریف سرفصل ها، در سطح کل هزینه ها به یک هزینه اختصاص داده شود. با کلیک برروی اضافه به لیست، اطلاعات این دریافت به لیست سمت چپ اضافه می‌شود. با کلیک برروی ثبت، اطلاعات وارد شده ثبت می‌گردد و سندی در خزانه برای آن ثبت می‌گردد.
خزانه داری
نرم افزار اموال

نرم افزار اموال

نگهداری، مدیریت دقیق اموال و محاسبات استهلاک از جمله مزایای نرم افزار اموال می‌باشد.
نرم افزار فروش خدمات

نرم افزار فروش خدمات

از عمده مزایای سیستم خدمات پس از فروش، یکپارچگی و قرارگرفتن آن در کنار سایر سیستم‌های قیاس مانند حسا
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا
نرم افزار تولید و گردش کالا

نرم افزار تولید و گردش کالا

با داشتن قابلیت کنترل تولید و موجودی مواد اولیه انبار، خواب سرمایه، حجم نگهداری مواد اولیه خود را مد