پرتال نمایندگان

تاریخ انتشار: 1395/11/18

نمایندگان قیاس+ با استفاده از پرتال جدید نمایندگان می‌توانند عملیاتی همانند مشاهده لیست مشتریان، بررسی وضعیت گردش حساب خود، خرید نرم افزار و یا ثبت ارتقاء برای مشتریان، صدور فاکتور مشتریان و قفل نرم افزاری، اتصال نمایندگان به CRM فروش با توجه به منطقه جغرافیایی، ارتباط نمایندگان با یکدیگر، امکان مشاهده وضعیت تمدید اشتراک مشتریان برای هر نماینده، مشاهده درخواست سرویس مشتریان و... را انجام دهند.

گفتنی است استفاده از پرتال نمایندگان ثمراتی همانند از بین بردن محدودیت جغرافیایی، صرفه جویی در وقت و انرژی نمایندگان، تسریع روند صدور قفل و راه اندازی نرم افزار مشتریان و.. را به همراه خواهد داشت.

خبرنامه مهر و آبان 95

پرتال نمایندگان